وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: لی یف نیکالایویچ تولستوی

اعتراف

اعتراف

تولستوی در کتاب جمع‌وجور و کوچک اعتراف، سعی دارد شرح حالی از زندگی و اعتقادات خود در سال‌های

اعتراف

اعتراف

تولستوی در کتاب جمع‌وجور و کوچک اعتراف، سعی دارد شرح حالی از زندگی و اعتقادات خود در سال‌های