سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: لویی فردینان سلین

جنگ

«جنگ» اثر تازه‌کشف‌شده‌ای از سلین

وقتی لویی فردیناند سلین در اوت 1944 از پاریس به آلمان نازی می‌گریخت؛ آپارتمانش در محله مونمارتر پاریس مورد دستبرد سارقان قرار گرفت و نسخه دست‌نویس رمانش از دست رفت. رمانی به نام «مهلکه» که قرار بود با دو رمان مشهورش «مرگ قسطی» و «سفر به انتهای شب» سه‌گانه‌ای را تکمیل کند. سال 2021 این دست‌نوشته‌ها پیدا شدند. رمان 150 صفحه‌ای «جنگ» یکی از همان گمشده‌هاست. داستانی به غایت تلخ و سلینی که ماجراهای آن در زمان جنگ جهانی اول می‌گذرد.

جنگ

«جنگ» اثر تازه‌کشف‌شده‌ای از سلین

وقتی لویی فردیناند سلین در اوت 1944 از پاریس به آلمان نازی می‌گریخت؛ آپارتمانش در محله مونمارتر پاریس مورد دستبرد سارقان قرار گرفت و نسخه دست‌نویس رمانش از دست رفت. رمانی به نام «مهلکه» که قرار بود با دو رمان مشهورش «مرگ قسطی» و «سفر به انتهای شب» سه‌گانه‌ای را تکمیل کند. سال 2021 این دست‌نوشته‌ها پیدا شدند. رمان 150 صفحه‌ای «جنگ» یکی از همان گمشده‌هاست. داستانی به غایت تلخ و سلینی که ماجراهای آن در زمان جنگ جهانی اول می‌گذرد.