سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: قهرمان نوجوان

نوجوان

5 کتاب با شخصیت اصلی نوجوان

در ادبیات مدرن دیگر نوجوان‌ها شخصیت حاشیه‌ای داستان‌ها نبودند. آن‌ها کم کم به شخصیت اول بسیاری از داستان‌ها تبدیل شدند که حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند؛ درباره دنیای خودشان و انتقاد از دنیای بیرون.

سرگذشت هاکلبری فین

سرگذشت هاکلبری فین

هاکلبری فین سرگذشت پسربچه‌ای بازیگوش است که همراه با جیم، برده‌ی سیاه‌پوست، راهی آب‌های می‌سی‌سی‌پی می‌شود. او سوار

ناتور دشت

پس از جنگ جهانی دوم، نویسندگان و روشنفکران دنیا، به‌خصوص در امریکا، عاصی و افسرده به محیط پیرامون

پنج داستان

جشن فرخنده

پس از اتفاقاتی که در دوران مشروطه افتاد و تغییرات و تحولاتی که در دوران رضاشاه پیش آمد،

گلدسته ها و فلک

پس از اتفاقاتی که در دوران مشروطه افتاد و تغییرات و تحولاتی که در دوران رضاشاه پیش آمد،

نوجوان

5 کتاب با شخصیت اصلی نوجوان

در ادبیات مدرن دیگر نوجوان‌ها شخصیت حاشیه‌ای داستان‌ها نبودند. آن‌ها کم کم به شخصیت اول بسیاری از داستان‌ها تبدیل شدند که حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند؛ درباره دنیای خودشان و انتقاد از دنیای بیرون.

سرگذشت هاکلبری فین

سرگذشت هاکلبری فین

هاکلبری فین سرگذشت پسربچه‌ای بازیگوش است که همراه با جیم، برده‌ی سیاه‌پوست، راهی آب‌های می‌سی‌سی‌پی می‌شود. او سوار

ناتور دشت

پس از جنگ جهانی دوم، نویسندگان و روشنفکران دنیا، به‌خصوص در امریکا، عاصی و افسرده به محیط پیرامون

پنج داستان

جشن فرخنده

پس از اتفاقاتی که در دوران مشروطه افتاد و تغییرات و تحولاتی که در دوران رضاشاه پیش آمد،

گلدسته ها و فلک

پس از اتفاقاتی که در دوران مشروطه افتاد و تغییرات و تحولاتی که در دوران رضاشاه پیش آمد،