وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: قذافی

شش روایت از بهار عربی

سرزمین‌های تکه تکه، روایتی دست اول است از آنچه در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ در جهان عرب رخ داد. کتاب محصول سیاحت ۱۶ ماهه‌ی اسکات اندرسون و دوست عکاسش پائولو پلگرین در خاورمیانه است. این روایت بر محور شش شخصیت اصلی می‌گردد، لیلا سویف از مصر، مجدی المنقوش از لیبی، آذر میرخان از اقلیم کردستان ، مجد ابراهیم از سوریه و خلود الزیدی و وقاص حسن از عراق. روایت اندرسون البته تلفیقی است از روایت شخصی این افراد و نیز داده‌ها و دانسته های خود مؤلف.

شش روایت از بهار عربی

سرزمین‌های تکه تکه، روایتی دست اول است از آنچه در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ در جهان عرب رخ داد. کتاب محصول سیاحت ۱۶ ماهه‌ی اسکات اندرسون و دوست عکاسش پائولو پلگرین در خاورمیانه است. این روایت بر محور شش شخصیت اصلی می‌گردد، لیلا سویف از مصر، مجدی المنقوش از لیبی، آذر میرخان از اقلیم کردستان ، مجد ابراهیم از سوریه و خلود الزیدی و وقاص حسن از عراق. روایت اندرسون البته تلفیقی است از روایت شخصی این افراد و نیز داده‌ها و دانسته های خود مؤلف.