برچسب: فیلیپ پولمن

یاقوت در دود

داستان در سال 1872 می‌گذرد. سالی لاکهارت که در چند ماهگی مادرش را در جریان شورش کبیر هند

کوکی

شبی زمستانی در مهمانخانه شهر، شهردار، ساعت‌ساز پیر و شاگردش، کارل، نویسنده جوان، فریتس، مهمانخانه‌داران و چندی از

کنت کارلشتاین

کنت کارلشتاین

داستان ابتدا از زبان هیلدی روایت می‌شود که خدمتکاری در ملک کنت کارلشتاین بوده است؛ مردی بی‌رحم، بدخلق

لیرا و قطب نمای جادویی

لیرا و قطب نمای جادویی

لیرا، شخصیت اصلی داستان، دخترکی است ماجراجو، زیرک و باشهامت. کتاب در سه قسمت پیشامدهایی که برای لیرا

مترسک و خدمتکارش

آقای پندولفوی، کشاورز پیر و ناخوش احوالی است که تصمیم می‌گیرد برای دور نگه‌داشتن پرندگان از مزرعه‌اش، مترسکی

یاقوت در دود

داستان در سال 1872 می‌گذرد. سالی لاکهارت که در چند ماهگی مادرش را در جریان شورش کبیر هند

کوکی

شبی زمستانی در مهمانخانه شهر، شهردار، ساعت‌ساز پیر و شاگردش، کارل، نویسنده جوان، فریتس، مهمانخانه‌داران و چندی از

کنت کارلشتاین

کنت کارلشتاین

داستان ابتدا از زبان هیلدی روایت می‌شود که خدمتکاری در ملک کنت کارلشتاین بوده است؛ مردی بی‌رحم، بدخلق

لیرا و قطب نمای جادویی

لیرا و قطب نمای جادویی

لیرا، شخصیت اصلی داستان، دخترکی است ماجراجو، زیرک و باشهامت. کتاب در سه قسمت پیشامدهایی که برای لیرا

مترسک و خدمتکارش

آقای پندولفوی، کشاورز پیر و ناخوش احوالی است که تصمیم می‌گیرد برای دور نگه‌داشتن پرندگان از مزرعه‌اش، مترسکی