سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فیلم

سینما موبایل کتاب

در خدمت و خیانت کتاب به سینما…

21 شهریورماه روز ملی سینما نامگذاری شده. سینما با اینکه محصول نهایی خودش را به شکل تصویری ارائه می‌کند اما ارتباط تنگاتنگی با ادبیات دارد. این ارتباط  در ساده‌ترین شکل ماجرای فیلمنامه است و تاثیری که در نتیجه نهایی کار می‌گذارد، و در شکل‌های دیگر آثار داستانی هستند که برای ساخت فیلم اقتباس می‌شوند. اما اقتباس سینمایی چگونه و با چه اصولی؟

شوهر آهوخانم

چرا «شوهر آهوخانم» را ساختم

ساخت فیلمی از روی رمان «شوهر آهوخانم» از اولین تلاش‌های سینمای ایران برای روی آوردن به ادبیات جدی بود. فیلمی که پیش از سه فیلم آغازگر موج نوی سینمای ایران، یعنی قیصر و گاو و آرامش در حضور دیگران، ساخته شد و بعضی آن را از تلاش‌های اولیه موج نو می‌دانند و بعضی دیگر آن را اثری شکست‌خورده و ضعیف. در زمان ساخت هم این فیلم با انتقادات زیادی روبرو شد. مجله خوشه در لید مطلب می‌نویسد: آن‌چه در زیر می‌آید، نوشته‌ی داود ملاپور کارگردان این فیلم است در توجیه اقدام خود به تهیه فیلمی از «شوهر آهوخانم» و این بماند تا نظر خوشه و نویسنده‌ی کتاب را در مجله منعکس کنیم.

قصه گویی در فیلم مستند

فیلم مستند همیشه قصه داشته، اما مدتی‌ست که این مقوله در کتاب‌ها و مقاله‌ها و ورک‌شاپ‌ها هم مطرح

مصاحبه در فیلم مستند

مصاحبه در فیلم مستند

مصاحبه در فیلم مستند: شاید در فضای رسانه‌ای امروز، از تلویزیون گرفته تا اینترنت چیزی بیشتر از مصاحبه

کارگردانی مستند

کارگردانی مستند

همیشه پیشنهاد و تصورم این است که برای پا گذاشتن به فیلمسازی مستند باید اول یک تجربه عملی

گفتگوهایی با فیلمسازان

5 کتاب گفت‌وگو با فیلم‌سازان سرشناس

خواندن گفت‌وگو با فیلم‌سازان بزرگ همیشه برای علاقمندان به سینما جذاب است. این گفت‌وگوها هم دانسته‌هایی درباره آثار این فیلم‌سازان و سبک و سیاق کارشان می‌آموزد و هم بخش‌هایی از زندگی شخصی و دیدگاه‌های آن‌ها را معلوم می‌کند.

سینمای ناصر تقوایی

سیمای یک معلم برجسته

ناصر تقوایی خودش معلم درجه یکی است و آثارش مثل کلاس درس سینما هستند. کتاب «سینمای ناصر تقوایی» هم با تحلیل ساختاری فیلم به فیلم کارهای تقوایی و نگاه تیزبین دو نویسنده آن (سعید عقیقی و رضا غیاث) می‌تواند مثل یک دوره آموزشی فشرده سینما برای خواننده کتاب عمل کند. «سینمای ناصر تقوایی» جای خالی کتابی تحلیلی درباره این فیلمساز بزرگ و قدرندیده را پر کرده است. فیلمسازی که کاش بیشتر ساخته بود.

درباره‌ی شازده احتجاب

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» که سال گذشته توسط وینش برگزار شد، تعدادی از اهالی ادبیات و خوانندگان وینش، ده داستان فارسی برگزیده صدسال اخیر را اعلام کردند. از آغاز امسال تلاش کردیم تا برای بعضی از این ده عنوان پرونده‌هایی برای نقد و بررسی بیشتر آماده کنیم. ششمین پرونده از این مجموعه را به کتاب شازده احتجاب اختصاص داده‌ایم.

سینما موبایل کتاب

در خدمت و خیانت کتاب به سینما…

21 شهریورماه روز ملی سینما نامگذاری شده. سینما با اینکه محصول نهایی خودش را به شکل تصویری ارائه می‌کند اما ارتباط تنگاتنگی با ادبیات دارد. این ارتباط  در ساده‌ترین شکل ماجرای فیلمنامه است و تاثیری که در نتیجه نهایی کار می‌گذارد، و در شکل‌های دیگر آثار داستانی هستند که برای ساخت فیلم اقتباس می‌شوند. اما اقتباس سینمایی چگونه و با چه اصولی؟

شوهر آهوخانم

چرا «شوهر آهوخانم» را ساختم

ساخت فیلمی از روی رمان «شوهر آهوخانم» از اولین تلاش‌های سینمای ایران برای روی آوردن به ادبیات جدی بود. فیلمی که پیش از سه فیلم آغازگر موج نوی سینمای ایران، یعنی قیصر و گاو و آرامش در حضور دیگران، ساخته شد و بعضی آن را از تلاش‌های اولیه موج نو می‌دانند و بعضی دیگر آن را اثری شکست‌خورده و ضعیف. در زمان ساخت هم این فیلم با انتقادات زیادی روبرو شد. مجله خوشه در لید مطلب می‌نویسد: آن‌چه در زیر می‌آید، نوشته‌ی داود ملاپور کارگردان این فیلم است در توجیه اقدام خود به تهیه فیلمی از «شوهر آهوخانم» و این بماند تا نظر خوشه و نویسنده‌ی کتاب را در مجله منعکس کنیم.

قصه گویی در فیلم مستند

فیلم مستند همیشه قصه داشته، اما مدتی‌ست که این مقوله در کتاب‌ها و مقاله‌ها و ورک‌شاپ‌ها هم مطرح

مصاحبه در فیلم مستند

مصاحبه در فیلم مستند

مصاحبه در فیلم مستند: شاید در فضای رسانه‌ای امروز، از تلویزیون گرفته تا اینترنت چیزی بیشتر از مصاحبه

کارگردانی مستند

کارگردانی مستند

همیشه پیشنهاد و تصورم این است که برای پا گذاشتن به فیلمسازی مستند باید اول یک تجربه عملی

گفتگوهایی با فیلمسازان

5 کتاب گفت‌وگو با فیلم‌سازان سرشناس

خواندن گفت‌وگو با فیلم‌سازان بزرگ همیشه برای علاقمندان به سینما جذاب است. این گفت‌وگوها هم دانسته‌هایی درباره آثار این فیلم‌سازان و سبک و سیاق کارشان می‌آموزد و هم بخش‌هایی از زندگی شخصی و دیدگاه‌های آن‌ها را معلوم می‌کند.

سینمای ناصر تقوایی

سیمای یک معلم برجسته

ناصر تقوایی خودش معلم درجه یکی است و آثارش مثل کلاس درس سینما هستند. کتاب «سینمای ناصر تقوایی» هم با تحلیل ساختاری فیلم به فیلم کارهای تقوایی و نگاه تیزبین دو نویسنده آن (سعید عقیقی و رضا غیاث) می‌تواند مثل یک دوره آموزشی فشرده سینما برای خواننده کتاب عمل کند. «سینمای ناصر تقوایی» جای خالی کتابی تحلیلی درباره این فیلمساز بزرگ و قدرندیده را پر کرده است. فیلمسازی که کاش بیشتر ساخته بود.

درباره‌ی شازده احتجاب

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» که سال گذشته توسط وینش برگزار شد، تعدادی از اهالی ادبیات و خوانندگان وینش، ده داستان فارسی برگزیده صدسال اخیر را اعلام کردند. از آغاز امسال تلاش کردیم تا برای بعضی از این ده عنوان پرونده‌هایی برای نقد و بررسی بیشتر آماده کنیم. ششمین پرونده از این مجموعه را به کتاب شازده احتجاب اختصاص داده‌ایم.