وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: فیلمنامه

طومار شیخ شرزین

عیدی که پیش‌تر شاگرد شیخ شرزین بوده، هنگام سوزاندن چندین متن در کتابخانه، خط استادش را در یکی

دیباچه نوین شاهنامه

دیباچه نوین شاهنامه

فیلمنامه دیباچه نوین شاهنامه، زندگی و مرگ فردوسی و داستان نگارش شاهنامه را روایت می‌کند. داستان با مراسم

12رخ

دوازده رخ

این فیلمنامه را گلشیری به استادش ابوالحسن نجفی تقدیم کرده است. این اولین بار نبود که او نوشتن

طومار شیخ شرزین

عیدی که پیش‌تر شاگرد شیخ شرزین بوده، هنگام سوزاندن چندین متن در کتابخانه، خط استادش را در یکی

دیباچه نوین شاهنامه

دیباچه نوین شاهنامه

فیلمنامه دیباچه نوین شاهنامه، زندگی و مرگ فردوسی و داستان نگارش شاهنامه را روایت می‌کند. داستان با مراسم

12رخ

دوازده رخ

این فیلمنامه را گلشیری به استادش ابوالحسن نجفی تقدیم کرده است. این اولین بار نبود که او نوشتن