برچسب: فیلمسازان برتر

گفتگوهایی با فیلمسازان

5 کتاب گفت‌وگو با فیلم‌سازان سرشناس

خواندن گفت‌وگو با فیلم‌سازان بزرگ همیشه برای علاقمندان به سینما جذاب است. این گفت‌وگوها هم دانسته‌هایی درباره آثار این فیلم‌سازان و سبک و سیاق کارشان می‌آموزد و هم بخش‌هایی از زندگی شخصی و دیدگاه‌های آن‌ها را معلوم می‌کند.

گفتگوهایی با فیلمسازان

5 کتاب گفت‌وگو با فیلم‌سازان سرشناس

خواندن گفت‌وگو با فیلم‌سازان بزرگ همیشه برای علاقمندان به سینما جذاب است. این گفت‌وگوها هم دانسته‌هایی درباره آثار این فیلم‌سازان و سبک و سیاق کارشان می‌آموزد و هم بخش‌هایی از زندگی شخصی و دیدگاه‌های آن‌ها را معلوم می‌کند.