سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فلسفه

روایت فرازبانی کانت و ویتگنشتاین از دستگاه شناختی انسان

روایت فرازبانی کانت و ویتگنشتاین از دستگاه شناختی انسان

در جلسه معرفی و بررسی کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین نوشته ایلهام دیلمان و ترجمه دکتر مهدی محمدی که در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به مباحث جالبی درباره رویکرد کانتی ویتگنشتاین پرداخته شد که شاید مهمترین آنها موضوع گرامری‌بودن ارتباط زبان و جهان است.

به سوی فروغ آزادی

به سوی فروغ آزادی

به سوی فروغ آزادی مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه ای که جهان غرب امروزی را ساختند

حق حیوان خطای انسان قفس‌

قفس‌های بزرگ‌تر نمی‌خواهیم

در این کتاب آرا و دلایل فیلسوفی را خواهید یافت که هر نوع بهره‌کشی از حیوانات را غیراخلاقی می‌داند. نویسنده بیشتر کتاب را به معرفی و نقد نظریه‌های اخلاقی متفاوت اختصاص داده است و در نهایت به سود نظریه‌ی خود استدلال می‌کند. این کتاب در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نوشته شده است.

شعری از ساموئل بکت

شعری از ساموئل بکت

ترجمه آزاد از این شعر که به زبان فرانسه نوشته و بعدها به زبان انگلیسی برگردان شده است، .در کتاب فلسفه ساموئل بکت نوشته‌‌‌ی جان کالدر آمده است. در این ترجمه مقایسه بین دو متن شعر صورت گرفت. من با رجوع به هر دو متن سعی کردم ترجمه آزادی از آن را انجام بدهم. شعر ساموئل بکت، شعری کاملا ذهنی و با زبانی بسیار پیچیده و پرابهام و نابیانگر است. نابیانگری معمولا یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آثار شاعرانه و فلسفی بکت محسوب می‌شود.

روایت فرازبانی کانت و ویتگنشتاین از دستگاه شناختی انسان

روایت فرازبانی کانت و ویتگنشتاین از دستگاه شناختی انسان

در جلسه معرفی و بررسی کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین نوشته ایلهام دیلمان و ترجمه دکتر مهدی محمدی که در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به مباحث جالبی درباره رویکرد کانتی ویتگنشتاین پرداخته شد که شاید مهمترین آنها موضوع گرامری‌بودن ارتباط زبان و جهان است.

به سوی فروغ آزادی

به سوی فروغ آزادی

به سوی فروغ آزادی مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه ای که جهان غرب امروزی را ساختند

حق حیوان خطای انسان قفس‌

قفس‌های بزرگ‌تر نمی‌خواهیم

در این کتاب آرا و دلایل فیلسوفی را خواهید یافت که هر نوع بهره‌کشی از حیوانات را غیراخلاقی می‌داند. نویسنده بیشتر کتاب را به معرفی و نقد نظریه‌های اخلاقی متفاوت اختصاص داده است و در نهایت به سود نظریه‌ی خود استدلال می‌کند. این کتاب در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نوشته شده است.

شعری از ساموئل بکت

شعری از ساموئل بکت

ترجمه آزاد از این شعر که به زبان فرانسه نوشته و بعدها به زبان انگلیسی برگردان شده است، .در کتاب فلسفه ساموئل بکت نوشته‌‌‌ی جان کالدر آمده است. در این ترجمه مقایسه بین دو متن شعر صورت گرفت. من با رجوع به هر دو متن سعی کردم ترجمه آزادی از آن را انجام بدهم. شعر ساموئل بکت، شعری کاملا ذهنی و با زبانی بسیار پیچیده و پرابهام و نابیانگر است. نابیانگری معمولا یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آثار شاعرانه و فلسفی بکت محسوب می‌شود.