سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فضای مجازی

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر

کودک

تازه‌های نشر جهان، در حوزه کودک و نوجوان

با نگاهی گذرا به چند عنوان از جدیدترین کتاب‌های کودک و نوجوان در ماه‌های گذشته درمی‌یابیم که عصر دیجیتال موجب ظهور نسلی کاملاً متفاوت و بیگانه نشده است. مجموعه‌های داستانی، مفاهیم ساده‌ی انسانی و موجودات ناشناخته همچنان بیشترین جذابیت را برای کودکان دارند. رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا آسیبی به صنعت نشر کودک نرسانده که هیچ، موجب رشد و شکوفایی چشمگیرِ آن نیز شده است.

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر

کودک

تازه‌های نشر جهان، در حوزه کودک و نوجوان

با نگاهی گذرا به چند عنوان از جدیدترین کتاب‌های کودک و نوجوان در ماه‌های گذشته درمی‌یابیم که عصر دیجیتال موجب ظهور نسلی کاملاً متفاوت و بیگانه نشده است. مجموعه‌های داستانی، مفاهیم ساده‌ی انسانی و موجودات ناشناخته همچنان بیشترین جذابیت را برای کودکان دارند. رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا آسیبی به صنعت نشر کودک نرسانده که هیچ، موجب رشد و شکوفایی چشمگیرِ آن نیز شده است.