سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: فرهنگ معاصر

کلیدر

کلیدر

ساعت پنج بعدازظهر، شنبه 1362/1/20  آخرین بند کلیدر از آخرین بخش به پایان رسید و چهارشنبه 1363/2/27  سرانجام

آگاهی

آگاهی

معرفی علوم شناختی علومِ شناختی[1] مجموعه‌ی علومی است که برای بررسی و فهمیدنِ سازوکارهای ذهن و فعالیت‌های شناختی

سلیمان حییم

در اهمیت کار سلیمان حییم

کاری که حییم کرد فوق طاقت یک انسان است. معلوم است که این کار را با تمام دلبستگی، شور و زندگی‎اش انجام داده است. هیچ فرهنگ‎نویسی نیست که در کار نوشتن فرهنگ، نگاهی یا نیم‌نگاهی به حییم نکرده باشد. در میان آدم‏هایی به سن و سال من هیچ‌کس نیست که به دوره لیسانس رسیده باشد و از فرهنگ‎های حییم استفاده نکرده باشد.

محمدرضا باطنی در مراسم بزرگداشت سلیمان حییم توسط فصلنامه‌ی بخارا در دی ماه ۱۳۹۳

کلیدر

کلیدر

ساعت پنج بعدازظهر، شنبه 1362/1/20  آخرین بند کلیدر از آخرین بخش به پایان رسید و چهارشنبه 1363/2/27  سرانجام

آگاهی

آگاهی

معرفی علوم شناختی علومِ شناختی[1] مجموعه‌ی علومی است که برای بررسی و فهمیدنِ سازوکارهای ذهن و فعالیت‌های شناختی

سلیمان حییم

در اهمیت کار سلیمان حییم

کاری که حییم کرد فوق طاقت یک انسان است. معلوم است که این کار را با تمام دلبستگی، شور و زندگی‎اش انجام داده است. هیچ فرهنگ‎نویسی نیست که در کار نوشتن فرهنگ، نگاهی یا نیم‌نگاهی به حییم نکرده باشد. در میان آدم‏هایی به سن و سال من هیچ‌کس نیست که به دوره لیسانس رسیده باشد و از فرهنگ‎های حییم استفاده نکرده باشد.

محمدرضا باطنی در مراسم بزرگداشت سلیمان حییم توسط فصلنامه‌ی بخارا در دی ماه ۱۳۹۳