سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فرخی یزدی

مشهد

مشهد و کتاب‌فروشی‌های خیابان ارگ

خیابان ارگ مشهد، خیابانی است که هیچ‌گاه نامش از فرهنگ جدا نبوده است. میان هر کوچه از تاریخ مشهد قدم بزنی به ارگ می‌رسی و نشانی از فرهنگ می‌یابی. ارگ و برخی خیابان‌های اطرافش تا سال‌ها مرکز مهمترین و فعال‌ترین کتاب‌فروشی‌های مشهد بود. کتاب‌فروشی‌هایی که هر یک نقشی مهم در پرورش نسلی از کتاب‌خوان‌ها و دانش‌آموزان و دانشجویان داشته‌اند. کتاب‌فروشی‌هایی همچون «زوار»، «گوتنبرگ»، «جواهری»، «مروج»، «برومند»، «بنگاه کتاب»، «ابن سینا»، «باستان»، «رحمانی»، «نادری»، «خُرامانی»، «غفرانی»، «تالار کتاب» و «هجرت» که هریک بخشی از خاطرات نسل تحصیل‌کرده مشهد قدیم را رقم زده‌اند.

مشهد

مشهد و کتاب‌فروشی‌های خیابان ارگ

خیابان ارگ مشهد، خیابانی است که هیچ‌گاه نامش از فرهنگ جدا نبوده است. میان هر کوچه از تاریخ مشهد قدم بزنی به ارگ می‌رسی و نشانی از فرهنگ می‌یابی. ارگ و برخی خیابان‌های اطرافش تا سال‌ها مرکز مهمترین و فعال‌ترین کتاب‌فروشی‌های مشهد بود. کتاب‌فروشی‌هایی که هر یک نقشی مهم در پرورش نسلی از کتاب‌خوان‌ها و دانش‌آموزان و دانشجویان داشته‌اند. کتاب‌فروشی‌هایی همچون «زوار»، «گوتنبرگ»، «جواهری»، «مروج»، «برومند»، «بنگاه کتاب»، «ابن سینا»، «باستان»، «رحمانی»، «نادری»، «خُرامانی»، «غفرانی»، «تالار کتاب» و «هجرت» که هریک بخشی از خاطرات نسل تحصیل‌کرده مشهد قدیم را رقم زده‌اند.