سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فتانه حاج سیدجوادی

بامداد خمار

آیا بامداد خمار به پایان رسیده است؟

فروش بسیار بالایی که «بامداد خمار» پس از انتشار در سال 1374 و سال‌های بعد از آن پیدا کرد و میزان استقبال بسیار زیاد از این کتاب، بسیاری را شگفت‌زده کرد. در مجامع روشنفکری انتقادهای زیادی برانگیخت. به خصوص که محتوای داستان اقشار پیش‌روتر را خوش نیامد. اولین چاپ کتاب در سال 74 با تیراژ 2 هزار نسخه و قیمت 780 تومان بود و تا زمان انجام این مصاحبه در مجله زنان (زمستان 75) کتاب 9 چاپ با مجموع تیراژ 86 هزار نسخه پیدا کرده بود! بله دو چاپ آخر هرکدام 20 هزار نسخه. جالب‌تر اینجاست که در این مصاحبه، محور اصلی عشق است. مصاحبه‌کننده پافشاری می‌کند روی اصالت عشق و مصاحبه‌شوند از موضعی بزرگسالانه و سرد یادآوری می‌کند که هر واقعیتی بعدها روی عشق سایه می‌اندازد.

بامداد خمار

خماری عشق چقدر می‌ارزد؟

درباره‌ی کتاب بامدادخمار از همان سال اول بسیار نوشته شد و واکنش‌های بسیاری میان اهالی ادبیات از گلشیری گرفته تا نجف دریابندری را برانگیخت. اثری که گویا در مرزی ایستاده که به این سادگی از طرف نویسندگان هر جایگاه قابل دستیابی نیست. نگاه به این جایگاه به گونه‌ای واکاوی خوانندگانش و نیازها و ترس‌ها و تردیدهای درونی ماست. جستجو برای پاسخی درباره‌ی عشق و انتخاب ما در برابرش.

بامداد خمار

آیا بامداد خمار به پایان رسیده است؟

فروش بسیار بالایی که «بامداد خمار» پس از انتشار در سال 1374 و سال‌های بعد از آن پیدا کرد و میزان استقبال بسیار زیاد از این کتاب، بسیاری را شگفت‌زده کرد. در مجامع روشنفکری انتقادهای زیادی برانگیخت. به خصوص که محتوای داستان اقشار پیش‌روتر را خوش نیامد. اولین چاپ کتاب در سال 74 با تیراژ 2 هزار نسخه و قیمت 780 تومان بود و تا زمان انجام این مصاحبه در مجله زنان (زمستان 75) کتاب 9 چاپ با مجموع تیراژ 86 هزار نسخه پیدا کرده بود! بله دو چاپ آخر هرکدام 20 هزار نسخه. جالب‌تر اینجاست که در این مصاحبه، محور اصلی عشق است. مصاحبه‌کننده پافشاری می‌کند روی اصالت عشق و مصاحبه‌شوند از موضعی بزرگسالانه و سرد یادآوری می‌کند که هر واقعیتی بعدها روی عشق سایه می‌اندازد.

بامداد خمار

خماری عشق چقدر می‌ارزد؟

درباره‌ی کتاب بامدادخمار از همان سال اول بسیار نوشته شد و واکنش‌های بسیاری میان اهالی ادبیات از گلشیری گرفته تا نجف دریابندری را برانگیخت. اثری که گویا در مرزی ایستاده که به این سادگی از طرف نویسندگان هر جایگاه قابل دستیابی نیست. نگاه به این جایگاه به گونه‌ای واکاوی خوانندگانش و نیازها و ترس‌ها و تردیدهای درونی ماست. جستجو برای پاسخی درباره‌ی عشق و انتخاب ما در برابرش.