سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فاطمی

معرفی زنان خریدار دارند

داستان‌هایی که خریدار دارند

کتاب‌هایی با محوریت زنان موفق در سال‌های اخیر پرفروش بوده‌اند و به چاپ‌های متعدد رسیده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد برای بعضی از والدین مهم است که کودکان‌شان از کلیشه‌های تبعیض جنسیتی عبور کنند. ممکن است تمام این کتاب‌ها باکیفیت نباشند و بسیاری به خاطر عطش مخاطبان به این‌گونه کتاب‌ها- نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان- تولید و منتشر شده باشند. دو کتابی که در این یادداشت کوتاه معرفی می‌شوند فقط نمونه‌‌ای از کتاب‌هایی هستند که به فارسی ترجمه شده‌اند و محوریت آن‌ها «زنان موفق» است.

داستان لئو خیالِ واقعی

خیالِ واقعی

لئو همه را می‌بیند اما کسی او را نمی‌بیند و همین او را تنهاتر می‌کند. او سال‌ها گوشه‌ای از شهر به تنهایی در خانه‌ای زندگی می‌کرد، در گرد و خاک کتاب می‌خواند و نقاشی می‌کشید. تا اینکه آن خانه‌ی بدون سکنه با آمدن خانواده‌ای پر می‌شود. با آمدن آن‌ها، لئو خیال می‌کند که از تنهایی درمی‌آید، اما این‌طور نیست. با وجود شلوغ شدن خانه، او باز هم تنهاست. برای همین تصمیم می‌گیرد که برای کشف خودش و شهر از خانه بیرون بیاید.

معرفی زنان خریدار دارند

داستان‌هایی که خریدار دارند

کتاب‌هایی با محوریت زنان موفق در سال‌های اخیر پرفروش بوده‌اند و به چاپ‌های متعدد رسیده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد برای بعضی از والدین مهم است که کودکان‌شان از کلیشه‌های تبعیض جنسیتی عبور کنند. ممکن است تمام این کتاب‌ها باکیفیت نباشند و بسیاری به خاطر عطش مخاطبان به این‌گونه کتاب‌ها- نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان- تولید و منتشر شده باشند. دو کتابی که در این یادداشت کوتاه معرفی می‌شوند فقط نمونه‌‌ای از کتاب‌هایی هستند که به فارسی ترجمه شده‌اند و محوریت آن‌ها «زنان موفق» است.

داستان لئو خیالِ واقعی

خیالِ واقعی

لئو همه را می‌بیند اما کسی او را نمی‌بیند و همین او را تنهاتر می‌کند. او سال‌ها گوشه‌ای از شهر به تنهایی در خانه‌ای زندگی می‌کرد، در گرد و خاک کتاب می‌خواند و نقاشی می‌کشید. تا اینکه آن خانه‌ی بدون سکنه با آمدن خانواده‌ای پر می‌شود. با آمدن آن‌ها، لئو خیال می‌کند که از تنهایی درمی‌آید، اما این‌طور نیست. با وجود شلوغ شدن خانه، او باز هم تنهاست. برای همین تصمیم می‌گیرد که برای کشف خودش و شهر از خانه بیرون بیاید.