وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: غزاله بیگدلو

کتاب وسط راهروی تاریک

کارهای ترسناک یک شعبده‌باز

«وسط راهروی تاریک» از آن کتاب‌هایی است که مخاطب کودک را دست کم نگرفته و حس ترس را به عنوان یکی از حس‌های انسانی جدی گرفته است، گرچه بسیاری از بزرگسالان مخالف هستند که کودکان کتاب‌های ترسناک بخوانند، به دلیل اینکه نگرانند تا کودکان بیشتر بترسند. در صورتی که روبرو شدن با ترس، باعث می‌شود تا آن را بهتر بشناسیم و از وجودش کمتر نگران باشیم.

کتاب وسط راهروی تاریک

کارهای ترسناک یک شعبده‌باز

«وسط راهروی تاریک» از آن کتاب‌هایی است که مخاطب کودک را دست کم نگرفته و حس ترس را به عنوان یکی از حس‌های انسانی جدی گرفته است، گرچه بسیاری از بزرگسالان مخالف هستند که کودکان کتاب‌های ترسناک بخوانند، به دلیل اینکه نگرانند تا کودکان بیشتر بترسند. در صورتی که روبرو شدن با ترس، باعث می‌شود تا آن را بهتر بشناسیم و از وجودش کمتر نگران باشیم.