وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: غذای گیاهی

آشپزی بدون گوشت

گیاهخواری روی صندلی‌ چیتی چیتی بنگ بنگ

«آشپزی بدون گوشت» گلی امامی را در سال ۱۳۶۱ نشر نیلوفر برای اولین بار چاپ کرد، امروز اما کتاب را باید از انتشارات دوستان خرید که به چاپ یازدهم هم رسیده. گلی امامی در این کتاب دستور طبخ بیش از صد مدل خوراک گیاهی را در کتاب جمع کرده است. سادگی و در دسترس بودن مواد اولیه‌ پیش‌فرض کلیشه‌ای آدم‌ها را درمورد سختی‌های زندگی یک گیاهخوار به هم می‌ریزد.

آشپزی بدون گوشت

گیاهخواری روی صندلی‌ چیتی چیتی بنگ بنگ

«آشپزی بدون گوشت» گلی امامی را در سال ۱۳۶۱ نشر نیلوفر برای اولین بار چاپ کرد، امروز اما کتاب را باید از انتشارات دوستان خرید که به چاپ یازدهم هم رسیده. گلی امامی در این کتاب دستور طبخ بیش از صد مدل خوراک گیاهی را در کتاب جمع کرده است. سادگی و در دسترس بودن مواد اولیه‌ پیش‌فرض کلیشه‌ای آدم‌ها را درمورد سختی‌های زندگی یک گیاهخوار به هم می‌ریزد.