سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: علی صاحبی

تئوری انتخاب

تئوری انتخاب

یکی از مهم‌ترین سوالات بشری، قدرت انتخاب و اراده آزاد است. به طور کلی دو نوع نظریه درباره

تئوری انتخاب

تئوری انتخاب

یکی از مهم‌ترین سوالات بشری، قدرت انتخاب و اراده آزاد است. به طور کلی دو نوع نظریه درباره