سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: علی سیفاللهی

دکوپاژ

تبارشناسی از مفهوم دکوپاژ

تیموتی بارنار، نویسنده‌ی کتاب -که خودش مدیر انتشارات سینمایی «کابوز»، منتقد و مترجم متون سینمایی است- با تمرکز بر ۳۹ برش از متن‌ها و نظریه‌های مختلف نظریه‌پردازان سینما درباره‌ی دکوپاژ، تاریخ شکل‌گیری، ریشه‌ها و تفاوت‌های نظری و عملی درباره‌ی دکوپاژ را موجز، روشنگرانه و عامه‌فهم گزارش کرده است. یک تبارشناسی خواندنی از مفهوم دکوپاژ.

دکوپاژ

تبارشناسی از مفهوم دکوپاژ

تیموتی بارنار، نویسنده‌ی کتاب -که خودش مدیر انتشارات سینمایی «کابوز»، منتقد و مترجم متون سینمایی است- با تمرکز بر ۳۹ برش از متن‌ها و نظریه‌های مختلف نظریه‌پردازان سینما درباره‌ی دکوپاژ، تاریخ شکل‌گیری، ریشه‌ها و تفاوت‌های نظری و عملی درباره‌ی دکوپاژ را موجز، روشنگرانه و عامه‌فهم گزارش کرده است. یک تبارشناسی خواندنی از مفهوم دکوپاژ.