سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: علی اصغر سیدآبادی

گفت و گوهایی درباره خواندن

گفت و گوهایی درباره خواندن

این کتاب کوششی است برای روایت تجربه‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران. در سال‌های اخیر ترویج کتاب‌خوانی در مناطق مختلف ایران گسترش پیدا کرده است و نهادهای غیردولتی و دولتی در این زمینه فعال شده‌اند و رویدادها و نهادهای مختلفی پا گرفته است. این نهادها و رویدادها بیشتر در زمینه‌ی کودک و نوجوان است و  ترویج کتابخوانی هم بیشتر در این سنین مناسب است.

بهترین نویسندگان ایران

مجموعه‌ی بهترین‌ها

مجموعه‌ی بهترین نویسندگان ایران، نام مجموعه‌ای است که قرار است بهترین نویسندگان کودکان و نوجوان را با یک داستان از هر کدام معرفی کند. هر جلد از این مجموعه قصه‌ای است که یکی از نویسندگان مطرح ادبیات کودک ایران نوشته و توسط یک تصویرگر، به تصویر کشیده شده است. این مجموعه قرار است به پنجاه جلد برسد. در کنار هم قرار گرفتن نام نویسندگان و تصویرگران نسل‌های مختلف ادبیات کودک، می‌تواند این مجموعه را تبدیل به مجموعه‌ای کند که علاوه بر کودکان برای پژوهشگران ادبیات کودک هم جذاب باشد.

گفت و گوهایی درباره خواندن

گفت و گوهایی درباره خواندن

این کتاب کوششی است برای روایت تجربه‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران. در سال‌های اخیر ترویج کتاب‌خوانی در مناطق مختلف ایران گسترش پیدا کرده است و نهادهای غیردولتی و دولتی در این زمینه فعال شده‌اند و رویدادها و نهادهای مختلفی پا گرفته است. این نهادها و رویدادها بیشتر در زمینه‌ی کودک و نوجوان است و  ترویج کتابخوانی هم بیشتر در این سنین مناسب است.

بهترین نویسندگان ایران

مجموعه‌ی بهترین‌ها

مجموعه‌ی بهترین نویسندگان ایران، نام مجموعه‌ای است که قرار است بهترین نویسندگان کودکان و نوجوان را با یک داستان از هر کدام معرفی کند. هر جلد از این مجموعه قصه‌ای است که یکی از نویسندگان مطرح ادبیات کودک ایران نوشته و توسط یک تصویرگر، به تصویر کشیده شده است. این مجموعه قرار است به پنجاه جلد برسد. در کنار هم قرار گرفتن نام نویسندگان و تصویرگران نسل‌های مختلف ادبیات کودک، می‌تواند این مجموعه را تبدیل به مجموعه‌ای کند که علاوه بر کودکان برای پژوهشگران ادبیات کودک هم جذاب باشد.