سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: علیرضا تغابنی

مماس با اثر: نقد یازده اثر معماری معاصر ایران

نقد معماری؟

کتاب علیرضا تغابنی با نام «مماس بر اثر؛ نقد یازده اثر معماری معاصر ایران» بسیار کنجکاوی‌برانگیز است چون نقد معماری به اندازه شاخه‌های دیگر نقد هنری جانیفتاده است. این کنجکاوی وقتی بیشتر می‌شود که با نگاهی به فهرست کتاب می‌بینیم آثاری که مورد نقد قرارگرفته‌اند هم از نظر کاربری و هم از نظر محل، از چه تنوعی هم برخوردارند: نمازخانه‌ی یادمان شهیدان فکه (خوزستان)، مجتمع فرهنگی-هنری چارسو (تهران)، مهمانخانه‌ی قائلی (اصفهان)، فروشگاه کفش آرتمن (زنجان). تغابنی کتاب را برای دانشجوی معماری نوشته است یا مخاطب عام علاقمند به هنر؟ این‌ها از سوالاتی است که در یادداشت زیر روبرت صافاریان به آن پرداخته است.

مماس با اثر: نقد یازده اثر معماری معاصر ایران

نقد معماری؟

کتاب علیرضا تغابنی با نام «مماس بر اثر؛ نقد یازده اثر معماری معاصر ایران» بسیار کنجکاوی‌برانگیز است چون نقد معماری به اندازه شاخه‌های دیگر نقد هنری جانیفتاده است. این کنجکاوی وقتی بیشتر می‌شود که با نگاهی به فهرست کتاب می‌بینیم آثاری که مورد نقد قرارگرفته‌اند هم از نظر کاربری و هم از نظر محل، از چه تنوعی هم برخوردارند: نمازخانه‌ی یادمان شهیدان فکه (خوزستان)، مجتمع فرهنگی-هنری چارسو (تهران)، مهمانخانه‌ی قائلی (اصفهان)، فروشگاه کفش آرتمن (زنجان). تغابنی کتاب را برای دانشجوی معماری نوشته است یا مخاطب عام علاقمند به هنر؟ این‌ها از سوالاتی است که در یادداشت زیر روبرت صافاریان به آن پرداخته است.