سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: علوم انسانی

تقلب

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی

دوره های سنی و نسل ها

دوره های سنی و نسل ها

کتاب اگرچه نامش دوره‌های سنی و نسل‌هاست، اما بیش‌تر کتابی است درباره‌ی جوانی یا نسل جوان. نسل جوان نه فقط به عنوان برشی سنی که ویژگی‌های فیزیولوژیک دارد و از یک سنی شروع می‌شود و در سنی به پایان می‌رسد، بلکه جوان به عنوان مفهومی اجتماعی.

تقریرات مصدق در زندان

تقریرات مصدق در زندان

کتاب اگرچه پیش از این منتشر شده است، اما پس از مدت‌ها بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار آن را در شکل و شمایلی جدید و آراسته امسال منتشر کرد. این کتاب نه چندان مفصل ارزش تاریخی زیادی دارد.

گفت و گوهایی درباره خواندن

گفت و گوهایی درباره خواندن

این کتاب کوششی است برای روایت تجربه‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران. در سال‌های اخیر ترویج کتاب‌خوانی در مناطق مختلف ایران گسترش پیدا کرده است و نهادهای غیردولتی و دولتی در این زمینه فعال شده‌اند و رویدادها و نهادهای مختلفی پا گرفته است. این نهادها و رویدادها بیشتر در زمینه‌ی کودک و نوجوان است و  ترویج کتابخوانی هم بیشتر در این سنین مناسب است.

یک شاخه در سیاهی جنگل

یک شاخه در سیاهی جنگل

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین و با سابقه‌ترین نهادهای فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران است که بسیاری از هنرمندان امروز در آن تربیت شده‌اند و تاثیرش کماکان ادامه دارد.

تقلب

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی

دوره های سنی و نسل ها

دوره های سنی و نسل ها

کتاب اگرچه نامش دوره‌های سنی و نسل‌هاست، اما بیش‌تر کتابی است درباره‌ی جوانی یا نسل جوان. نسل جوان نه فقط به عنوان برشی سنی که ویژگی‌های فیزیولوژیک دارد و از یک سنی شروع می‌شود و در سنی به پایان می‌رسد، بلکه جوان به عنوان مفهومی اجتماعی.

تقریرات مصدق در زندان

تقریرات مصدق در زندان

کتاب اگرچه پیش از این منتشر شده است، اما پس از مدت‌ها بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار آن را در شکل و شمایلی جدید و آراسته امسال منتشر کرد. این کتاب نه چندان مفصل ارزش تاریخی زیادی دارد.

گفت و گوهایی درباره خواندن

گفت و گوهایی درباره خواندن

این کتاب کوششی است برای روایت تجربه‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران. در سال‌های اخیر ترویج کتاب‌خوانی در مناطق مختلف ایران گسترش پیدا کرده است و نهادهای غیردولتی و دولتی در این زمینه فعال شده‌اند و رویدادها و نهادهای مختلفی پا گرفته است. این نهادها و رویدادها بیشتر در زمینه‌ی کودک و نوجوان است و  ترویج کتابخوانی هم بیشتر در این سنین مناسب است.

یک شاخه در سیاهی جنگل

یک شاخه در سیاهی جنگل

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین و با سابقه‌ترین نهادهای فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران است که بسیاری از هنرمندان امروز در آن تربیت شده‌اند و تاثیرش کماکان ادامه دارد.