سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: علوم اعصاب

زندگی پنهان ذهن

کنکاش ذهن برای درک بهتر خود و جهان

کتاب زندگی پنهان ذهن در قالب یک سفرنامه نوشته‌شده، اما نه سفرنامه یک شخص  که با سفرش در آفاق به یک جهانگرد بدل می‌شود، بلکه این کتاب، داستان سفری است به پنهانی‌ترین زوایای مغز و افکار انسان. هدف کتاب این است که مخاطب بتواند ذهن را کشف کند تا به درک عمیق‌تری از خودش و کوچک‌ترین کنج‌ها و پستوهای نهانی که به او شکل می‌دهد برسد. نویسنده این کتاب، ماریانو سیگمان نگاهی انداخته به فرایندی که آدمی با آن در اولین روزهای زندگی‌اش مفاهیمی را می‌سازد و رفته‌رفته به تصمیم‌های مهمی شکل می‌دهد، رؤیا می‌بیند، خیال و تصور می‌کند، احساسات خاصی پیدا می‌کند و…

زندگی پنهان ذهن

کنکاش ذهن برای درک بهتر خود و جهان

کتاب زندگی پنهان ذهن در قالب یک سفرنامه نوشته‌شده، اما نه سفرنامه یک شخص  که با سفرش در آفاق به یک جهانگرد بدل می‌شود، بلکه این کتاب، داستان سفری است به پنهانی‌ترین زوایای مغز و افکار انسان. هدف کتاب این است که مخاطب بتواند ذهن را کشف کند تا به درک عمیق‌تری از خودش و کوچک‌ترین کنج‌ها و پستوهای نهانی که به او شکل می‌دهد برسد. نویسنده این کتاب، ماریانو سیگمان نگاهی انداخته به فرایندی که آدمی با آن در اولین روزهای زندگی‌اش مفاهیمی را می‌سازد و رفته‌رفته به تصمیم‌های مهمی شکل می‌دهد، رؤیا می‌بیند، خیال و تصور می‌کند، احساسات خاصی پیدا می‌کند و…