وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: علمی خیالی

Dune-Frank_Herbert_(1965)_First_edition

تل‌ماسه‌، پنجاه سال بعد از انتشار

رویای فرانک هربرت این بود که کویر را سبز کند. در یک پروژه زیست‌محیطی در ایالت اورگن آمریکا کار می‌کرد که با کاشت گیاهانی قرار بود جلوی شن‌های روان را بگیرند. اما هربرت نویسنده هم بود و این دغدغه‌اش را در قالب یک رمان علمی-تخیلی ریخت به نام «تل‌ماسه». رمان او خیلی به تدریج به اثری کالت مبدل شد و به جایی رسید که عده‌ای آن را بهترین اثر علمی-تخیلی می‌دانند. همان طور که جهان پیرامون کتاب‌ها متحول می‌شود، کتاب‌ها هم به شیوه‌ی متفاوتی قرائت می‌شوند و تل‌ماسه‌ی سال ۲۰۱۵ طنین‌های ژئوپولیتیکی دارد که تل‌ماسه‌ در سال ۱۹۶۵، پیش از بحران نفتی و واقعه‌ی ۱۱ سپتامبر، نداشت.

علمی تخیلی

روایتِ یک اپیدمی

کلیت رمان کاج زدگی جدال با مرگ نابهنگام است در کشوری ناشناس و زمانی نامشخص، به سبک و سیاق داستان‌‌های علمی_تخیلی. داستان‌‌هایی که پیرو رئالیسم نباشند در ادبیات فارسی شانس چندانی برای دیده شدن ندارند، هرچند تعدد عنوان و تکرار چاپ آثار ترجمه شده نشان می‌‌دهد که  استقبال از ژانر فانتزی یا علمی_تخیلی کم نیست اما نمونه‌‌های فارسی آن تاکنون اقبال درخوری نیافته‌‌اند. یکی از این موانع را شاید بتوان بی‌‌اعتمادی خواننده دانست.

Dune-Frank_Herbert_(1965)_First_edition

تل‌ماسه‌، پنجاه سال بعد از انتشار

رویای فرانک هربرت این بود که کویر را سبز کند. در یک پروژه زیست‌محیطی در ایالت اورگن آمریکا کار می‌کرد که با کاشت گیاهانی قرار بود جلوی شن‌های روان را بگیرند. اما هربرت نویسنده هم بود و این دغدغه‌اش را در قالب یک رمان علمی-تخیلی ریخت به نام «تل‌ماسه». رمان او خیلی به تدریج به اثری کالت مبدل شد و به جایی رسید که عده‌ای آن را بهترین اثر علمی-تخیلی می‌دانند. همان طور که جهان پیرامون کتاب‌ها متحول می‌شود، کتاب‌ها هم به شیوه‌ی متفاوتی قرائت می‌شوند و تل‌ماسه‌ی سال ۲۰۱۵ طنین‌های ژئوپولیتیکی دارد که تل‌ماسه‌ در سال ۱۹۶۵، پیش از بحران نفتی و واقعه‌ی ۱۱ سپتامبر، نداشت.

علمی تخیلی

روایتِ یک اپیدمی

کلیت رمان کاج زدگی جدال با مرگ نابهنگام است در کشوری ناشناس و زمانی نامشخص، به سبک و سیاق داستان‌‌های علمی_تخیلی. داستان‌‌هایی که پیرو رئالیسم نباشند در ادبیات فارسی شانس چندانی برای دیده شدن ندارند، هرچند تعدد عنوان و تکرار چاپ آثار ترجمه شده نشان می‌‌دهد که  استقبال از ژانر فانتزی یا علمی_تخیلی کم نیست اما نمونه‌‌های فارسی آن تاکنون اقبال درخوری نیافته‌‌اند. یکی از این موانع را شاید بتوان بی‌‌اعتمادی خواننده دانست.