سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: عربستان

جهیمان عربستان

جهیمان، آغازگر بنیادگرایی در جزیره العرب

صبح روز ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ برابر با اول محرم ۱۴۰۰ ه.ق و ۲۹ آبان سال ۱۳۵۸ گروهی حدود ۵۰۰ نفره از یاران جهیمان با اسلحه وارد مسجدالحرام شدند و با گروگان گرفتن حجاج و کشتن چند تن از ماموران امنیتی قیام خود را آغاز کردند. دربار سعودی، افکار عمومی جهان عرب و کشورهای غربی از این اتفاق شگفت‌زده شدند. این دومین اتفاق مهم دنیای اسلام در سال 1979 (بعد از انقلاب ایران) بود. جریان‌های بنیادگرا که در دهه هشتاد میلادی برای جهاد رهسپار افغانستان شدند و در دهه نود به تروریسم روی آوردند و از جمله شبکه القاعده را ساختند پس از قیام جهیمان ظهور کردند.

در قلمرو پادشاهان

خاطرات یک زن خارجی از دوران عقب‌گرد عربستان

هیچ محقق مرد غیر مسلمان و حتی مسلمانی نمی‌توانست سر از کار جامعه زنان عربستان درآورد. هیچ زن غیر مسلمان و خصوصاً غیر خاورمیانه‌ای هم نمی‌توانست به داخل جامعه زنان عربستان نفوذ پیدا کند چرا که او را غریبه می‌دانستند. هیچ زنی که خارج از عربستان زندگی نکرده هم نمی‌تواند به تفاوت‌ها و ویژگی‌های زنان عربستان با سایر نقاط دنیا پی ببرد. جامعه بسته عربستان شناخت زنان آن را برای بسیاری غیرممکن کرده‌بود. اما کارمن بن لادن، هم مسلمان بود، هم مسیحی، هم خاورمیانه‌ای و هم اروپایی! کتاب او با نام در قلمرو پادشاهان روایتی جذاب از سرگذشت او در عربستان و خصوصا زنان آن سرزمین است.

جهیمان عربستان

جهیمان، آغازگر بنیادگرایی در جزیره العرب

صبح روز ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ برابر با اول محرم ۱۴۰۰ ه.ق و ۲۹ آبان سال ۱۳۵۸ گروهی حدود ۵۰۰ نفره از یاران جهیمان با اسلحه وارد مسجدالحرام شدند و با گروگان گرفتن حجاج و کشتن چند تن از ماموران امنیتی قیام خود را آغاز کردند. دربار سعودی، افکار عمومی جهان عرب و کشورهای غربی از این اتفاق شگفت‌زده شدند. این دومین اتفاق مهم دنیای اسلام در سال 1979 (بعد از انقلاب ایران) بود. جریان‌های بنیادگرا که در دهه هشتاد میلادی برای جهاد رهسپار افغانستان شدند و در دهه نود به تروریسم روی آوردند و از جمله شبکه القاعده را ساختند پس از قیام جهیمان ظهور کردند.

در قلمرو پادشاهان

خاطرات یک زن خارجی از دوران عقب‌گرد عربستان

هیچ محقق مرد غیر مسلمان و حتی مسلمانی نمی‌توانست سر از کار جامعه زنان عربستان درآورد. هیچ زن غیر مسلمان و خصوصاً غیر خاورمیانه‌ای هم نمی‌توانست به داخل جامعه زنان عربستان نفوذ پیدا کند چرا که او را غریبه می‌دانستند. هیچ زنی که خارج از عربستان زندگی نکرده هم نمی‌تواند به تفاوت‌ها و ویژگی‌های زنان عربستان با سایر نقاط دنیا پی ببرد. جامعه بسته عربستان شناخت زنان آن را برای بسیاری غیرممکن کرده‌بود. اما کارمن بن لادن، هم مسلمان بود، هم مسیحی، هم خاورمیانه‌ای و هم اروپایی! کتاب او با نام در قلمرو پادشاهان روایتی جذاب از سرگذشت او در عربستان و خصوصا زنان آن سرزمین است.