وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: عراق

خواب در باغ گیلاس/ازهر جرجیس

شکوه از آن کسی است که در باغ گیلاس بخوابد

خبرنگاری به سعید خبر می‌دهد بیاید و استخوان‌های پدرش را که سال‌ها قبل در حکومت دیکتاتور دسته‌جمعی زنده‌به‌گور شده تحویل بگیرد. سعید پناهنده‌ای است عراقی که در نروژ زندگی می‌کند. مانند اغلب مهاجران، فردی‌ست شوک‌زده، نوستالژی‌باز و منزوی. او تنها با همسایه‌ی پیر نروژی‌اش در تماس است که می‌خواهد بعد از مرگ در باغ گیلاس دفن شود تا طبق افسانه‌ای قدیمی به درخت گیلاس بدل شود. ازهر جرجیس، سفر بازگشت این پناهجو را به کشور ویران شده‌اش و تلخی بارها و بارها از دست دادن را، با زبانی ساده و موجز به تصویر کشیده است؛ تابلویی از کمدی سیاه انسانی.

فهرس

کدام آغاز، کدام پایان؟

رمان فهرس نوشته‌ی «سنان آنطون» تکنیکی‌ترین رمان این نویسنده است. سنان در فهرس، آگاهانه، با ایده‌های مختلف نظریه‌ی رمان -و به شکل عام‌تر ادبیات- مشق کرده است. از مباحث نظری مربوط به نویسنده، متن، خواننده و رابطه‌ی آن‌ها گرفته تا بینامتنیت، خودبازتابی، مرگ نویسنده و رمان در حال شکل‌گیری. نویسنده مقاله اما در این‌جا مسئله‌ی سرآغاز در رمان فهرس و ربط و نسبتش با پایان را موردتوجه قرار داده. پرسش این است که اثر ادبی، و در این‌جا رمان، از کجا آغاز می‌شود؟ در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که به سادگی می‌توان به این پرسش پاسخ گفت. اما اگر دقیق‌تر شویم خواهیم دید مسئله به این سادگی‌ها که تصور می‌کردیم نیست.

شش روایت از بهار عربی

سرزمین‌های تکه تکه، روایتی دست اول است از آنچه در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ در جهان عرب رخ داد. کتاب محصول سیاحت ۱۶ ماهه‌ی اسکات اندرسون و دوست عکاسش پائولو پلگرین در خاورمیانه است. این روایت بر محور شش شخصیت اصلی می‌گردد، لیلا سویف از مصر، مجدی المنقوش از لیبی، آذر میرخان از اقلیم کردستان ، مجد ابراهیم از سوریه و خلود الزیدی و وقاص حسن از عراق. روایت اندرسون البته تلفیقی است از روایت شخصی این افراد و نیز داده‌ها و دانسته های خود مؤلف.

خواب در باغ گیلاس/ازهر جرجیس

شکوه از آن کسی است که در باغ گیلاس بخوابد

خبرنگاری به سعید خبر می‌دهد بیاید و استخوان‌های پدرش را که سال‌ها قبل در حکومت دیکتاتور دسته‌جمعی زنده‌به‌گور شده تحویل بگیرد. سعید پناهنده‌ای است عراقی که در نروژ زندگی می‌کند. مانند اغلب مهاجران، فردی‌ست شوک‌زده، نوستالژی‌باز و منزوی. او تنها با همسایه‌ی پیر نروژی‌اش در تماس است که می‌خواهد بعد از مرگ در باغ گیلاس دفن شود تا طبق افسانه‌ای قدیمی به درخت گیلاس بدل شود. ازهر جرجیس، سفر بازگشت این پناهجو را به کشور ویران شده‌اش و تلخی بارها و بارها از دست دادن را، با زبانی ساده و موجز به تصویر کشیده است؛ تابلویی از کمدی سیاه انسانی.

فهرس

کدام آغاز، کدام پایان؟

رمان فهرس نوشته‌ی «سنان آنطون» تکنیکی‌ترین رمان این نویسنده است. سنان در فهرس، آگاهانه، با ایده‌های مختلف نظریه‌ی رمان -و به شکل عام‌تر ادبیات- مشق کرده است. از مباحث نظری مربوط به نویسنده، متن، خواننده و رابطه‌ی آن‌ها گرفته تا بینامتنیت، خودبازتابی، مرگ نویسنده و رمان در حال شکل‌گیری. نویسنده مقاله اما در این‌جا مسئله‌ی سرآغاز در رمان فهرس و ربط و نسبتش با پایان را موردتوجه قرار داده. پرسش این است که اثر ادبی، و در این‌جا رمان، از کجا آغاز می‌شود؟ در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که به سادگی می‌توان به این پرسش پاسخ گفت. اما اگر دقیق‌تر شویم خواهیم دید مسئله به این سادگی‌ها که تصور می‌کردیم نیست.

شش روایت از بهار عربی

سرزمین‌های تکه تکه، روایتی دست اول است از آنچه در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ در جهان عرب رخ داد. کتاب محصول سیاحت ۱۶ ماهه‌ی اسکات اندرسون و دوست عکاسش پائولو پلگرین در خاورمیانه است. این روایت بر محور شش شخصیت اصلی می‌گردد، لیلا سویف از مصر، مجدی المنقوش از لیبی، آذر میرخان از اقلیم کردستان ، مجد ابراهیم از سوریه و خلود الزیدی و وقاص حسن از عراق. روایت اندرسون البته تلفیقی است از روایت شخصی این افراد و نیز داده‌ها و دانسته های خود مؤلف.