سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: عاشقانه

من شکست عشقی خورده ام

من شکست عشقی خوردم!

من یکی از شخصیت های معروف رمان‌های کلاسیک هستم. شکست عشقی خورده‌ام، در مکالمات مردم نام من تکرار می‌شود و خیلی ها مرا می‌شناسند. لباس‌ها و آرایش من مثال زدنی است.

و ادامه‌ی داستان

و ادامه‌ی داستان

و ادامه‌ی داستان     و ادامه‌ی داستان… داستان خانواده، تعهد و عشق است. اِما دختر هجده‌ساله‌ای است

کدام زن عاشق می شوی؟

کدام زن عاشق می شوی؟

تو نویسنده‌ای: کدام زن عاشق می شوی؟     در داستان‌ها شخصیت‌های عاشق داریم، زنان عاشق. فارغ از

عشق که از بین برود، جنون از راه می‌رسد

آقای دژاوو

    آقای دژاوو گرفتار شده. در چنبره خاطراتی که نمی‌داند خاطرات خودش است یا نیست. انگار هیچ

کتاب سال بلوا از عباس معروفی

سال بلوا

    سال بلوا، ماجرای زندگی خانواده‌ی سرهنگ نیلوفری بعد از انتقال به سنگسر، شهری پرتنش نزدیک سمنان

عشق های خنده دار

عشق های خنده دار

عشق های خنده دار درباره عشق نیست اما درباره موقعیت‌هایی است که در آنها عشق زیر سوال می‌رود.

من شکست عشقی خورده ام

من شکست عشقی خوردم!

من یکی از شخصیت های معروف رمان‌های کلاسیک هستم. شکست عشقی خورده‌ام، در مکالمات مردم نام من تکرار می‌شود و خیلی ها مرا می‌شناسند. لباس‌ها و آرایش من مثال زدنی است.

و ادامه‌ی داستان

و ادامه‌ی داستان

و ادامه‌ی داستان     و ادامه‌ی داستان… داستان خانواده، تعهد و عشق است. اِما دختر هجده‌ساله‌ای است

کدام زن عاشق می شوی؟

کدام زن عاشق می شوی؟

تو نویسنده‌ای: کدام زن عاشق می شوی؟     در داستان‌ها شخصیت‌های عاشق داریم، زنان عاشق. فارغ از

عشق که از بین برود، جنون از راه می‌رسد

آقای دژاوو

    آقای دژاوو گرفتار شده. در چنبره خاطراتی که نمی‌داند خاطرات خودش است یا نیست. انگار هیچ

کتاب سال بلوا از عباس معروفی

سال بلوا

    سال بلوا، ماجرای زندگی خانواده‌ی سرهنگ نیلوفری بعد از انتقال به سنگسر، شهری پرتنش نزدیک سمنان

عشق های خنده دار

عشق های خنده دار

عشق های خنده دار درباره عشق نیست اما درباره موقعیت‌هایی است که در آنها عشق زیر سوال می‌رود.