وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: طرح جلد

بهترین طرح جلدهای سال 2021 به انتخاب نیویورک تایمز

چه چیز باعث می‌شود در کتابفروشی از روی میز یا داخل قفسه کتابی را بردارید و تورق کنید تا در نهایت آن را بخرید یا نخرید؟ بله در درجه اول مشخصات فیزیکی کتاب و طرح روی جلد آن که قرار است خبر بدهد از سرّ درون! مت دورفمان نویسنده نیویورک تایمز نگاهی انداخته است به ویژگی‌های بصری و روی جلدهای کتاب‌های سال 2021 در بازار کتاب آمریکا و بهترین‌ها را انتخاب کرده است. بد نیست در پایان سال شمسی ما هم چنین انتخابی از کتاب‌های منتشرشده در سال 1400 داشته باشیم.

اقتصاد نشر

اقتصاد نشر، دست‌وپای ما را بسته است

فرشاد رستمی گرافیست و مدیر هنری نشر «هوپا» که در حال حاضر عمدتاً در زمینه کودک و نوجوان فعال است، از تجربه‌های خود به واسطه کار مدیریت هنری گفته است. رستمی ریشه بسیاری از مشکلات در این حوزه، از تکراری شدن کارها و طرح‌ها تا ته کشیدن خلاقیت طراحان را نتیجه غیرمستقیم توان مالی پایین ناشران در ایران می‌داند.

بهترین طرح جلدهای سال 2021 به انتخاب نیویورک تایمز

چه چیز باعث می‌شود در کتابفروشی از روی میز یا داخل قفسه کتابی را بردارید و تورق کنید تا در نهایت آن را بخرید یا نخرید؟ بله در درجه اول مشخصات فیزیکی کتاب و طرح روی جلد آن که قرار است خبر بدهد از سرّ درون! مت دورفمان نویسنده نیویورک تایمز نگاهی انداخته است به ویژگی‌های بصری و روی جلدهای کتاب‌های سال 2021 در بازار کتاب آمریکا و بهترین‌ها را انتخاب کرده است. بد نیست در پایان سال شمسی ما هم چنین انتخابی از کتاب‌های منتشرشده در سال 1400 داشته باشیم.

اقتصاد نشر

اقتصاد نشر، دست‌وپای ما را بسته است

فرشاد رستمی گرافیست و مدیر هنری نشر «هوپا» که در حال حاضر عمدتاً در زمینه کودک و نوجوان فعال است، از تجربه‌های خود به واسطه کار مدیریت هنری گفته است. رستمی ریشه بسیاری از مشکلات در این حوزه، از تکراری شدن کارها و طرح‌ها تا ته کشیدن خلاقیت طراحان را نتیجه غیرمستقیم توان مالی پایین ناشران در ایران می‌داند.