وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: صدکتاب

چگونه صد کتاب در سال خواندم

چگونه من در یک سال ۱۰۰ کتاب خواندم…

صد کتاب در سال. هدف بلندپروازانه‌ای است. نویسنده سایت Bookriot اما به این هدف رسیده و در یادداشتش سعی کرده توضیح بدهد برای رسیدن به چنین هدفی در کتاب‌خوانی (تقریباً 8 کتاب در ماه) چه کارهایی لازم است انجام داد و ترفندهای کاربردی مطالعه از نظر او کدام‌ها هستند؟ البته یکی از این کارها بستن فیسبوک و توییتر است در حالی که می‌توانید صفحه توییترش را پیدا کنید!

چگونه صد کتاب در سال خواندم

چگونه من در یک سال ۱۰۰ کتاب خواندم…

صد کتاب در سال. هدف بلندپروازانه‌ای است. نویسنده سایت Bookriot اما به این هدف رسیده و در یادداشتش سعی کرده توضیح بدهد برای رسیدن به چنین هدفی در کتاب‌خوانی (تقریباً 8 کتاب در ماه) چه کارهایی لازم است انجام داد و ترفندهای کاربردی مطالعه از نظر او کدام‌ها هستند؟ البته یکی از این کارها بستن فیسبوک و توییتر است در حالی که می‌توانید صفحه توییترش را پیدا کنید!