وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شیوا ارسطویی

هدایت، تحسین کننده‌ ذات زنان

شیوا ارسطویی در شماره 129 مجله آدینه که در 16 مرداد 1377 به چاپ رسیده است درباره رویکرد صادق هدایت نسبت به زنان مقاله‌ای نوشته است. ارسطویی در این مقاله معتقد است هدایت از دور زن را تماشا می‌کند، از خودش بدش می‌آید که به جسم مطهر او محتاج است، پس به ستایش زیبایی‌های دست نخورده‌ی او می‌نشیند و کابوس دست‌خوردگی او را با مثله شدنش عوض می‌کند. هدایت از مردسالاری، به صورتی کاملا ایده‌آلیست، آشنایی‌زدایی می‌کند.

هدایت، تحسین کننده‌ ذات زنان

شیوا ارسطویی در شماره 129 مجله آدینه که در 16 مرداد 1377 به چاپ رسیده است درباره رویکرد صادق هدایت نسبت به زنان مقاله‌ای نوشته است. ارسطویی در این مقاله معتقد است هدایت از دور زن را تماشا می‌کند، از خودش بدش می‌آید که به جسم مطهر او محتاج است، پس به ستایش زیبایی‌های دست نخورده‌ی او می‌نشیند و کابوس دست‌خوردگی او را با مثله شدنش عوض می‌کند. هدایت از مردسالاری، به صورتی کاملا ایده‌آلیست، آشنایی‌زدایی می‌کند.