سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شنل قرمزی

شنل قرمزی

داستان سانسور «شنل‌ قرمزی و گرگ بدجنس»

داستان «شنل قرمزی» که حالا برای کودکان دنیا آشناست، ورسیون‌های متعددی دارد. اولین بار در 1697 در دربار لویی چهاردهم برای تربیت کودکان به شکل کتاب درآمد. در ابتدای قرن هجدهم به انگلیسی ترجمه شد و در قرن نوزدهم برادران گریم به آلمانی از آن اقتباس کردند. داستان گشت و گشت و البته در هرکدام از این ورسیون‌ها تغییراتی کرد که عمدتاً در راستای کم کردن خشونت آن بود. حالا در زمان حاضر هم خشونت داستان و هم رویکردش به الکل مورد انتقاد است و خیلی‌ها اعتقاد دارند باید در کتاب‌های امروزی تغییر کند.

این هم یک جور دیگر افسانه سیندرلا شنل قرمزی

داستانِ پر از خون و خون‌ریزیِ سیندرلا

این هم جور دیگر بازآفرینی منظوم و طنزآمیز شش قصه‌ی مشهور پریان است: سیندرلا، جک و لوبیای سحرآمیز، سفیدبرفی و هفت کوتوله، موطلا و سه خرس، شنل قرمزی و گرگ، سه خوک کوچولو. نسخه‌ی اول این کتاب سال 1982 منتشر شده و کوتاه‌ترین کتابی است که رولد دال برای کودکان نوشته است.

شنل قرمزی

داستان سانسور «شنل‌ قرمزی و گرگ بدجنس»

داستان «شنل قرمزی» که حالا برای کودکان دنیا آشناست، ورسیون‌های متعددی دارد. اولین بار در 1697 در دربار لویی چهاردهم برای تربیت کودکان به شکل کتاب درآمد. در ابتدای قرن هجدهم به انگلیسی ترجمه شد و در قرن نوزدهم برادران گریم به آلمانی از آن اقتباس کردند. داستان گشت و گشت و البته در هرکدام از این ورسیون‌ها تغییراتی کرد که عمدتاً در راستای کم کردن خشونت آن بود. حالا در زمان حاضر هم خشونت داستان و هم رویکردش به الکل مورد انتقاد است و خیلی‌ها اعتقاد دارند باید در کتاب‌های امروزی تغییر کند.

این هم یک جور دیگر افسانه سیندرلا شنل قرمزی

داستانِ پر از خون و خون‌ریزیِ سیندرلا

این هم جور دیگر بازآفرینی منظوم و طنزآمیز شش قصه‌ی مشهور پریان است: سیندرلا، جک و لوبیای سحرآمیز، سفیدبرفی و هفت کوتوله، موطلا و سه خرس، شنل قرمزی و گرگ، سه خوک کوچولو. نسخه‌ی اول این کتاب سال 1982 منتشر شده و کوتاه‌ترین کتابی است که رولد دال برای کودکان نوشته است.