وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شل سیلور استاین

شل سیلور استاین

تمثیل شیرین شل سیلوراستاین برای راز ساده عشق

قطعه گم‌شده؛ دایره بزرگ را ملاقات می‌کند، تمثیل شیرین شل سیلوراستاین برای راز ساده عشق و پرورش رابطه‌هاست. یادآوری ظریف این واقعیت است که بهترین رابطه‌ها ما را کامل نمی‌کنند؛ بلکه به ما فرصت رشد می‌دهند تا بهترین خودمان باشیم. طی نسل‌های متمادی، تعداد اندکی از داستان‌نویسان بیشتر از شل سیلوراستاین؛ ما را دربرابر کسالت‌باری و کندذهنی بزرگسالی ایمن کرده‌اند. شل سیلوراستاین (۲۵ سپتامبر ۱۹۳۰ – ۱۰ می ۱۹۹۹) یکی از محبوب‌ترینِ این هنرمندان و نویسندگان بود.

شل سیلور استاین

تمثیل شیرین شل سیلوراستاین برای راز ساده عشق

قطعه گم‌شده؛ دایره بزرگ را ملاقات می‌کند، تمثیل شیرین شل سیلوراستاین برای راز ساده عشق و پرورش رابطه‌هاست. یادآوری ظریف این واقعیت است که بهترین رابطه‌ها ما را کامل نمی‌کنند؛ بلکه به ما فرصت رشد می‌دهند تا بهترین خودمان باشیم. طی نسل‌های متمادی، تعداد اندکی از داستان‌نویسان بیشتر از شل سیلوراستاین؛ ما را دربرابر کسالت‌باری و کندذهنی بزرگسالی ایمن کرده‌اند. شل سیلوراستاین (۲۵ سپتامبر ۱۹۳۰ – ۱۰ می ۱۹۹۹) یکی از محبوب‌ترینِ این هنرمندان و نویسندگان بود.