برچسب: شعر معاصر

chopan

چوپان در مه

شعر آیلار صورتی ساده دارد. به‌طوری‌که دینامیسم و مکانیسم زبانی در قالب فرمی ویژه شاعر شکل گرفته است

دردهای بومی

اوج شاعرانگی آبادی در شعرهای بلندی است که به نظر می‌­رسد بین محتوا و فرم تعادل برقرار می‌­شود. همین‌طور وقتی که دغدغه‌­های شخصی‌­اش تبدیل به دغدغه‌­های انسانی می­‌گردد و با زبان یک‌دست و فنی‌­اش تصویری تأثیرگذار خلق می‌­کند. آبادی آن‌قدر شاعری کرده که به سبک ویژه‌­اش دست پیدا کرده باشد و اتفاقاً این طرز در اشعار بلندش نمود بیشتری دارد.

در پایان شب خاکستری

دیروز تأثیرگذار؛ امروز کثیرالانتشار

احمدرضا احمدی در یک دهه‌ی اخیر شتاب بسیاری در انتشار کتاب دارد. شناخته‌شده بودن، عدم حضور بسیاری از بزرگان گذشته و عوامل بسیار دیگری در پرکاری این یک دهه‌ی اخیر او می‌توانند دخیل باشند، اما آنچه که نتیجه‌ی این پرکاری‌ست، رابطه‌ای عکسی است که کیفیت آثارش با حجم دفترهای منتشرشده‌ از او پیدا کرده. بهترین شعرهای احمدی مربوط است به همان ۱۵ اثری که در ۴۴ سال فعالیتش منتشر کرد و نه ۳۸ کتابی که در این ۱۲ سال به بازار نشر فرستاد.

شعر

شعر امروز ایران

اگر از اهل کتاب و نوشتن بپرسید که در یکی دو سال گذشته بهترین کتاب شعر جدیدی که خوانده‌اند چه بوده، ممکن است بی‌پاسخ بمانید. ترجیح عمومی هنوز این است که دفترهای شعر شاعران دیروز را بخرند و شعری را که برایشان «ارزشمند»تر است زمزمه کنند. انفصال از شعر معاصر فارسی دلایل عمده‌ای دارد این پرونده‌ اما قرار نیست این مسئله را آسیب‌شناسی و موشکافی کند. مراد ما است که مثل دیگر حوزه‌هایی که از سال گذشته تا امروز سعی در معرفی جدیدترین و بهترین کتاب‌هایشان داشته‌ایم، در حوزه‌ی شعر هم این کتاب‌ها را معرفی کنیم. امیدواریم که این پرونده فتح بابی باشد میان ما و شما تا کتاب‌های خوب این حوزه را بهتر بشناسیم.

chopan

چوپان در مه

شعر آیلار صورتی ساده دارد. به‌طوری‌که دینامیسم و مکانیسم زبانی در قالب فرمی ویژه شاعر شکل گرفته است

دردهای بومی

اوج شاعرانگی آبادی در شعرهای بلندی است که به نظر می‌­رسد بین محتوا و فرم تعادل برقرار می‌­شود. همین‌طور وقتی که دغدغه‌­های شخصی‌­اش تبدیل به دغدغه‌­های انسانی می­‌گردد و با زبان یک‌دست و فنی‌­اش تصویری تأثیرگذار خلق می‌­کند. آبادی آن‌قدر شاعری کرده که به سبک ویژه‌­اش دست پیدا کرده باشد و اتفاقاً این طرز در اشعار بلندش نمود بیشتری دارد.

در پایان شب خاکستری

دیروز تأثیرگذار؛ امروز کثیرالانتشار

احمدرضا احمدی در یک دهه‌ی اخیر شتاب بسیاری در انتشار کتاب دارد. شناخته‌شده بودن، عدم حضور بسیاری از بزرگان گذشته و عوامل بسیار دیگری در پرکاری این یک دهه‌ی اخیر او می‌توانند دخیل باشند، اما آنچه که نتیجه‌ی این پرکاری‌ست، رابطه‌ای عکسی است که کیفیت آثارش با حجم دفترهای منتشرشده‌ از او پیدا کرده. بهترین شعرهای احمدی مربوط است به همان ۱۵ اثری که در ۴۴ سال فعالیتش منتشر کرد و نه ۳۸ کتابی که در این ۱۲ سال به بازار نشر فرستاد.

شعر

شعر امروز ایران

اگر از اهل کتاب و نوشتن بپرسید که در یکی دو سال گذشته بهترین کتاب شعر جدیدی که خوانده‌اند چه بوده، ممکن است بی‌پاسخ بمانید. ترجیح عمومی هنوز این است که دفترهای شعر شاعران دیروز را بخرند و شعری را که برایشان «ارزشمند»تر است زمزمه کنند. انفصال از شعر معاصر فارسی دلایل عمده‌ای دارد این پرونده‌ اما قرار نیست این مسئله را آسیب‌شناسی و موشکافی کند. مراد ما است که مثل دیگر حوزه‌هایی که از سال گذشته تا امروز سعی در معرفی جدیدترین و بهترین کتاب‌هایشان داشته‌ایم، در حوزه‌ی شعر هم این کتاب‌ها را معرفی کنیم. امیدواریم که این پرونده فتح بابی باشد میان ما و شما تا کتاب‌های خوب این حوزه را بهتر بشناسیم.