وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شخصیت محبوب

یک فنجان قهوه با شخصیت محبوب

یک فنجان قهوه با شخصیت محبوب

تا به حال پیش آمده که با خودتان فکر کنید ای کاش شخصیت این کتاب را در زندگی واقعی ملاقات می‌کردم؟ ای کاش می‌شد او را به صرف یک فنجان قهوه و مکالمه گرم دعوت کنم؟

یک فنجان قهوه با شخصیت محبوب

یک فنجان قهوه با شخصیت محبوب

تا به حال پیش آمده که با خودتان فکر کنید ای کاش شخصیت این کتاب را در زندگی واقعی ملاقات می‌کردم؟ ای کاش می‌شد او را به صرف یک فنجان قهوه و مکالمه گرم دعوت کنم؟