وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شخصیت خوانی

ویرجینیا وولف

هنر شخصیت‌خوانی ویرجینیا وولف

مِروِه امره (Merve Emre) در این مقاله که از کتاب خودش با عنوان The Annotated Mrs. Dalloway  (2021) برگرفته شده، به تفسیر ویرجینیا وولف از جان‌بخشی به شخصیت‌ها و ایجاد رابطه با خواننده می‌پردازد. بارها پیش آمده است که شباهت‌هایی بین خودمان یا آدم‌های اطراف‌مان در دنیای داستان‌ها پیدا کرده باشیم. امره نیز در این نوشته به بررسی تجلی رابطه‌ای در دوران جوانی‌اش می‌پردازد که انعکاس آن را در رمان خانم دالووی پیدا کرده بود. این مطلب در 28 آگوست 2021 در نیویورکر منتشر شده است.

ویرجینیا وولف

هنر شخصیت‌خوانی ویرجینیا وولف

مِروِه امره (Merve Emre) در این مقاله که از کتاب خودش با عنوان The Annotated Mrs. Dalloway  (2021) برگرفته شده، به تفسیر ویرجینیا وولف از جان‌بخشی به شخصیت‌ها و ایجاد رابطه با خواننده می‌پردازد. بارها پیش آمده است که شباهت‌هایی بین خودمان یا آدم‌های اطراف‌مان در دنیای داستان‌ها پیدا کرده باشیم. امره نیز در این نوشته به بررسی تجلی رابطه‌ای در دوران جوانی‌اش می‌پردازد که انعکاس آن را در رمان خانم دالووی پیدا کرده بود. این مطلب در 28 آگوست 2021 در نیویورکر منتشر شده است.