برچسب: شب نشینیِ با شکوهِ

شب نشینی باشکوه

شب نشینی با شکوه

شاید شب‌نشینی با شکوه بهترین کتاب غلامحسین ساعدی نباشد اما بی‌تردید یکی از بهترین آثار ایرانی است که

شب نشینی باشکوه

شب نشینی با شکوه

شاید شب‌نشینی با شکوه بهترین کتاب غلامحسین ساعدی نباشد اما بی‌تردید یکی از بهترین آثار ایرانی است که