سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شاهنامه

شاهنامه

راز بزرگ شاهنامه فردوسی: موسیقی کلمات!

با به میان کشیدن نام شاملو و فردوسی پیش از همه ابراز نظر جنجالی و واکنش‌برانگیز او در دانشگاه برکلی به یاد آورده می‌شود که در سال‌های آخر عمر شاعر امروزی بیان شد. اما شاملو بیش از دو دهه قبل از آن در مقاله‌ای در مجله خوشه، شماره 29 با امضای ا. بامداد و با عنوان ضابطه‌های شعر نو درباره فردوسی و زیرکی او در فرار کردن از قوانین تخطی‌ناپذیر شاعری زمان خودش تجلیل کرده بود. شاملو در این مقاله معتقد است که وزن شاهنامه (فعولن فعولن فعولن فعل) بهترین وزنی بوده است که فردوسی می‌توانسته برای بیان مضامین رزمی خود برگزیند پس همین وزن بدترین انتخاب برای بخش‌های بزمی بوده است. اما فردوسی با بهره‌گیری از موسیقی کلمات از این جبر وزنی گریخته است.

کتاب ما و جهان اساطیری

کتاب ما و جهان اساطیری

گفتگوی طولانی بین مهرداد بهار اسطوره‌شناس و پنجمین فرزند ملک‌اشعرای بهار، حدود سال 1372 رخ داده. در خانه

داستان های شاهنامه

داستان‌های شاهنامه

عنوان ساده و سرراست کتاب شاید جذاب نباشد یا تکراری به نظر بیاید، اما حواستان باشد که وقتی

سی قصه از شاهنامه

سی قصه از شاهنامه

چاپ‌ اول کتاب، در سال 1371، با عنوان آفرین فردوسی منتشر شد. در چاپ‌های بعدی، سی قصه از

تصویرسازی

تصویر ذهنی بچه‌ها از اسطوره‌ها

تصویر ذهنی کودکان از افسانه‌ها و اسطوره‌ها چیست؟ این تصویر چگونه ساخته می‌شود؟ موسسه آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان (سرزمین آفتاب) در این یادداشت درباره کلاس‌های آنلاین این مجموعه توضیح داده است که چطور با بچه‌ها درمورد شاهنامه و فردوسی، ارزش‌های مندرج در آن، شخصیت‌های اسطوره‌ای آن و حیواناتی که در این داستان‌ها صحبت‌شان می‌شود صحبت می‌کنند و سپس بچه‌ها با تکنیک‌های ساخت عروسک آشنا می‌شوند و تصویر ذهنی‌شان از افسانه‌ها را می‌سازند. به نظر کودک شما رودایه و زال و سیمرغ چه شکلی هستند؟

شاهنامه

راز بزرگ شاهنامه فردوسی: موسیقی کلمات!

با به میان کشیدن نام شاملو و فردوسی پیش از همه ابراز نظر جنجالی و واکنش‌برانگیز او در دانشگاه برکلی به یاد آورده می‌شود که در سال‌های آخر عمر شاعر امروزی بیان شد. اما شاملو بیش از دو دهه قبل از آن در مقاله‌ای در مجله خوشه، شماره 29 با امضای ا. بامداد و با عنوان ضابطه‌های شعر نو درباره فردوسی و زیرکی او در فرار کردن از قوانین تخطی‌ناپذیر شاعری زمان خودش تجلیل کرده بود. شاملو در این مقاله معتقد است که وزن شاهنامه (فعولن فعولن فعولن فعل) بهترین وزنی بوده است که فردوسی می‌توانسته برای بیان مضامین رزمی خود برگزیند پس همین وزن بدترین انتخاب برای بخش‌های بزمی بوده است. اما فردوسی با بهره‌گیری از موسیقی کلمات از این جبر وزنی گریخته است.

کتاب ما و جهان اساطیری

کتاب ما و جهان اساطیری

گفتگوی طولانی بین مهرداد بهار اسطوره‌شناس و پنجمین فرزند ملک‌اشعرای بهار، حدود سال 1372 رخ داده. در خانه

داستان های شاهنامه

داستان‌های شاهنامه

عنوان ساده و سرراست کتاب شاید جذاب نباشد یا تکراری به نظر بیاید، اما حواستان باشد که وقتی

سی قصه از شاهنامه

سی قصه از شاهنامه

چاپ‌ اول کتاب، در سال 1371، با عنوان آفرین فردوسی منتشر شد. در چاپ‌های بعدی، سی قصه از

تصویرسازی

تصویر ذهنی بچه‌ها از اسطوره‌ها

تصویر ذهنی کودکان از افسانه‌ها و اسطوره‌ها چیست؟ این تصویر چگونه ساخته می‌شود؟ موسسه آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان (سرزمین آفتاب) در این یادداشت درباره کلاس‌های آنلاین این مجموعه توضیح داده است که چطور با بچه‌ها درمورد شاهنامه و فردوسی، ارزش‌های مندرج در آن، شخصیت‌های اسطوره‌ای آن و حیواناتی که در این داستان‌ها صحبت‌شان می‌شود صحبت می‌کنند و سپس بچه‌ها با تکنیک‌های ساخت عروسک آشنا می‌شوند و تصویر ذهنی‌شان از افسانه‌ها را می‌سازند. به نظر کودک شما رودایه و زال و سیمرغ چه شکلی هستند؟