سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شاهنامه

گنبد گیتی، دماوند

گنبد گیتی، دماوند

دیو سفیدی که بلندترین گنبد این سرزمین است، مامن کیومرث، فریدون، آرش و سیمرغ، محبس ضحاک و ضجه‌های او، محل برگزاری آئین‌های مذهبی مغان و بسیاری اتفاق‌های افسانه‌ای و تاریخی دیگر بود و هست. این کوه، نماد پایداری، عظمت و شکوه است. هم مضمون اشعار و آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان این سرزمین است و هم میعادگاه عاشقان کوهنوردی. سیزده تیر روز ملی دماوند است.

از فردوسی تا فردوس

از فردوسی تا فردوس

چه حکیم بخوانیمش چه شاعر، نام او به سبب سرایش شاهنامه برای ایرانیان بزرگ و گرامی است. اما این مرد که بود؟ تاریخ اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد، بنابراین عجیب نیست اگر در طی زمان مردم خواسته باشند با افسانه‌سازی جایگاهی ویژه و هم‌وزن قهرمانانی به او بدهند که خود نامشان را به این زیبایی جاودانه کرد.

زندگینامه تحلیلی فردوسی

زندگینامه تحلیلی فردوسی

زندگینامه تحلیلی فردوسی   نویسنده معرفی: دکتر شهرزاد رضادوست   کتاب زندگینامه تحلیلی فردوسی گزارشی منسجم، متکی بر

سنجش خرد ناب

سنجش خرد ناب

به گمان من، نقطه‌ی آغاز در هر گونه تحليل از آثار بهرام بيضايی و اساسا جهان‌بينی او، پيوند گوهرين‌اش با مفهوم دانایی و جنگ با جهل از طریق کسب و انتقال دانش به‌مدد زبان است. عشق به پژوهش و خواندن و نوشتن به طور بنيادين در بيضايی وجود دارد و او خود، آن را باروَر نيز می‌کند، و بیراه نيست که به توانی چنين يکّه در نگارش هر گونه نوشته و نثر و گفت‌وگويی می‌رسد.

کدام جادوگر

کدام جادوگر می‌شوی؟

تو نویسنده‌ای: کدام جادوگر می‌شوی؟ از پری مهربانی که کدو و موش‌ها را برای سیندرلا به کالسکه و اسب تبدیل می‌کند تا زن جادوگری که در هفت‌خوان خود را به شکل دختر جوان و زیبایی درمی‌آورد تا رستم را در شاهنامه فریب دهد، با انواع و اقسام جادوگران روبرو هستیم.

گنبد گیتی، دماوند

گنبد گیتی، دماوند

دیو سفیدی که بلندترین گنبد این سرزمین است، مامن کیومرث، فریدون، آرش و سیمرغ، محبس ضحاک و ضجه‌های او، محل برگزاری آئین‌های مذهبی مغان و بسیاری اتفاق‌های افسانه‌ای و تاریخی دیگر بود و هست. این کوه، نماد پایداری، عظمت و شکوه است. هم مضمون اشعار و آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان این سرزمین است و هم میعادگاه عاشقان کوهنوردی. سیزده تیر روز ملی دماوند است.

از فردوسی تا فردوس

از فردوسی تا فردوس

چه حکیم بخوانیمش چه شاعر، نام او به سبب سرایش شاهنامه برای ایرانیان بزرگ و گرامی است. اما این مرد که بود؟ تاریخ اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد، بنابراین عجیب نیست اگر در طی زمان مردم خواسته باشند با افسانه‌سازی جایگاهی ویژه و هم‌وزن قهرمانانی به او بدهند که خود نامشان را به این زیبایی جاودانه کرد.

زندگینامه تحلیلی فردوسی

زندگینامه تحلیلی فردوسی

زندگینامه تحلیلی فردوسی   نویسنده معرفی: دکتر شهرزاد رضادوست   کتاب زندگینامه تحلیلی فردوسی گزارشی منسجم، متکی بر

سنجش خرد ناب

سنجش خرد ناب

به گمان من، نقطه‌ی آغاز در هر گونه تحليل از آثار بهرام بيضايی و اساسا جهان‌بينی او، پيوند گوهرين‌اش با مفهوم دانایی و جنگ با جهل از طریق کسب و انتقال دانش به‌مدد زبان است. عشق به پژوهش و خواندن و نوشتن به طور بنيادين در بيضايی وجود دارد و او خود، آن را باروَر نيز می‌کند، و بیراه نيست که به توانی چنين يکّه در نگارش هر گونه نوشته و نثر و گفت‌وگويی می‌رسد.

کدام جادوگر

کدام جادوگر می‌شوی؟

تو نویسنده‌ای: کدام جادوگر می‌شوی؟ از پری مهربانی که کدو و موش‌ها را برای سیندرلا به کالسکه و اسب تبدیل می‌کند تا زن جادوگری که در هفت‌خوان خود را به شکل دختر جوان و زیبایی درمی‌آورد تا رستم را در شاهنامه فریب دهد، با انواع و اقسام جادوگران روبرو هستیم.