وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شاعر

بارورتر از بهار

فرامرز سلیمانی کتاب زیاد دارد، هم شعر و هم ترجمه شعر و هم گلچین‌های شعر، اما در میان

اعتراف به زندگی

اعتراف به زندگی

خاطره‌نویسی می‌تواند یکی از شیوه‌های زندگی‌نامه‌نویسی باشد و در کتاب اعتراف به زندگی با خاطره‌های مردی مشهور ونویسنده

پیکار با دیو

پیکار با دیو

فریدریش هلدرلین، شاعر تأثیرگذار آلمانی در 20 مارس 1770 چشم به جهان گشود. در نوجوانی با پافشاری‌های مادر

بارورتر از بهار

فرامرز سلیمانی کتاب زیاد دارد، هم شعر و هم ترجمه شعر و هم گلچین‌های شعر، اما در میان

اعتراف به زندگی

اعتراف به زندگی

خاطره‌نویسی می‌تواند یکی از شیوه‌های زندگی‌نامه‌نویسی باشد و در کتاب اعتراف به زندگی با خاطره‌های مردی مشهور ونویسنده

پیکار با دیو

پیکار با دیو

فریدریش هلدرلین، شاعر تأثیرگذار آلمانی در 20 مارس 1770 چشم به جهان گشود. در نوجوانی با پافشاری‌های مادر