سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سی اس لوییس

اندوه

روایت بن‌بست‌های کوچه اندوه

سی اس لوییس نویسنده انگلیسی و استاد ادبیات دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج را بیشتر با مجموعه هفت جلدی نارنیا می‌شناسند. او در اواسط دهه ششم زندگی‌اش با نویسنده آمریکایی هلن جوی دیویدمن آشنا شد، عشقی را به دست ‌آورد، با او ازدواج کرد و در مدت زمانی کمتر از چهار سال او را براثر سرطان از دست داد. رنج برای لوییس تازه نبود. لوییس در طی جنگ‌های جهانی دوستان بسیاری را از دست داده بود و پیش از همه این‌ها، در 1908 میلادی، زمانی که تنها 9 سال داشت با ماتم مرگ مادر روبه رو شده بود. اما انگار واکاوی این اندوه، از قلم لوییس شصت ساله برمی‌آمد.

اندوه

روایت بن‌بست‌های کوچه اندوه

سی اس لوییس نویسنده انگلیسی و استاد ادبیات دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج را بیشتر با مجموعه هفت جلدی نارنیا می‌شناسند. او در اواسط دهه ششم زندگی‌اش با نویسنده آمریکایی هلن جوی دیویدمن آشنا شد، عشقی را به دست ‌آورد، با او ازدواج کرد و در مدت زمانی کمتر از چهار سال او را براثر سرطان از دست داد. رنج برای لوییس تازه نبود. لوییس در طی جنگ‌های جهانی دوستان بسیاری را از دست داده بود و پیش از همه این‌ها، در 1908 میلادی، زمانی که تنها 9 سال داشت با ماتم مرگ مادر روبه رو شده بود. اما انگار واکاوی این اندوه، از قلم لوییس شصت ساله برمی‌آمد.