وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سینه فیلی

برای آری گفتن به ترجمه‌اش ذره‌ای تردید نداشتم

مجموعه «کینو_آگورا»، شامل چندین جلد کتاب است که هرکدام درباره یکی از مفاهیم و اصطلاحات مهم سینمایی هستند. چند جلد از این مجموعه در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است. پنجمین عنوان این مجموعه سینه‌فیلیای نوین است که با ترجمه نوید پورمحمدرضا در اختیار علاقمندان قرار گرفته. پورمحمدرضا درباره چگونگی انتخاب این کتاب و تجربه ترجمه‌اش نوشته است.

دسته‌ی جداافتاده‌ها

کریستین کیثلی عنوان جذاب فرعی کتاب را کیثلی از نقل قول معروف دیوید وارک گریفیث برگرفته است: «چیزی که امروزه دیگر در فیلم‌ها نیست، زیبایی وزیدن باد بین درخت‌هاست.» او می‌خواهد با نقل یک تاریخ سینه‌فیلیایی دعوت کند که مطالعات سینمایی نه تنها سینه‌فیلیا را تخطئه نکنند، بلکه این مطالعات برگرفته از نگرش سینه‌فیلیایی باشند.

برای آری گفتن به ترجمه‌اش ذره‌ای تردید نداشتم

مجموعه «کینو_آگورا»، شامل چندین جلد کتاب است که هرکدام درباره یکی از مفاهیم و اصطلاحات مهم سینمایی هستند. چند جلد از این مجموعه در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است. پنجمین عنوان این مجموعه سینه‌فیلیای نوین است که با ترجمه نوید پورمحمدرضا در اختیار علاقمندان قرار گرفته. پورمحمدرضا درباره چگونگی انتخاب این کتاب و تجربه ترجمه‌اش نوشته است.

دسته‌ی جداافتاده‌ها

کریستین کیثلی عنوان جذاب فرعی کتاب را کیثلی از نقل قول معروف دیوید وارک گریفیث برگرفته است: «چیزی که امروزه دیگر در فیلم‌ها نیست، زیبایی وزیدن باد بین درخت‌هاست.» او می‌خواهد با نقل یک تاریخ سینه‌فیلیایی دعوت کند که مطالعات سینمایی نه تنها سینه‌فیلیا را تخطئه نکنند، بلکه این مطالعات برگرفته از نگرش سینه‌فیلیایی باشند.