وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سیامگ گلشیری

درباره هر خانه‌ی تهران می‌توان رمان‌ها نوشت

سیامک گلشیری نویسنده پنجاه‌ویک ساله متولد اصفهان، در حوزه‌های متعددی کار کرده و در دو دهه اخیر نویسنده پرکاری بوده است. گلشیری هشت رمان نوشته (آخرین آن‌ها تصویر دختری در آخرین لحظه سال گذشته منتشر شد)، چندین مجموعه داستان کوتاه دارد (آخرین آن‌ها میدان ونک، یازده و پنج دقیقه بهانه ما برای این گفتگو بوده است) در حوزه کودک و بخصوص نوجوان پرکار بوده (از جمله رمان‌های پنج‌گانه خون‌آشام و مجموعه گورشاه) و دست به ترجمه هم زده است (از جمله آثاری از هاینریش بل و ادوارد آلبی) و علاوه بر همه‌ این‌ها گزیده‌هایی از متون کهن را تدوین کرده است. گفتگو با او درباره آخرین مجموعه داستانش است اما به دلیل همین فعالیت در حوزه‌های متفاوت، گفتگو را با سوالی درباره معنای حرفه‌ای بودن نویسنده آغاز کرده‌ایم.

درباره هر خانه‌ی تهران می‌توان رمان‌ها نوشت

سیامک گلشیری نویسنده پنجاه‌ویک ساله متولد اصفهان، در حوزه‌های متعددی کار کرده و در دو دهه اخیر نویسنده پرکاری بوده است. گلشیری هشت رمان نوشته (آخرین آن‌ها تصویر دختری در آخرین لحظه سال گذشته منتشر شد)، چندین مجموعه داستان کوتاه دارد (آخرین آن‌ها میدان ونک، یازده و پنج دقیقه بهانه ما برای این گفتگو بوده است) در حوزه کودک و بخصوص نوجوان پرکار بوده (از جمله رمان‌های پنج‌گانه خون‌آشام و مجموعه گورشاه) و دست به ترجمه هم زده است (از جمله آثاری از هاینریش بل و ادوارد آلبی) و علاوه بر همه‌ این‌ها گزیده‌هایی از متون کهن را تدوین کرده است. گفتگو با او درباره آخرین مجموعه داستانش است اما به دلیل همین فعالیت در حوزه‌های متفاوت، گفتگو را با سوالی درباره معنای حرفه‌ای بودن نویسنده آغاز کرده‌ایم.