وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سیاست هویت

مقایسه ترجمه‌ها

مقایسه‌ی ترجمه‌های فارسی کتاب «هویت» فرانسیس فوکویاما

در عرض چند ماه چهار ترجمه از کتاب جدید فرانسیس فوکویاما، نویسنده‌ و نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی به بازار کتاب عرضه شده است. ترجمه‌های متعدد از یک کتاب البته می‌تواند به دلایل موجهی انجام شده باشد. مثلاً ناشری یا مترجمی با بررسی ترجمه یا ترجمه‌های موجود از یک کتاب به این ارزیابی برسد که ترجمه‌های موجود هریک عیبی دارند، دقیق نیستند و غیره و لذا تصمیم گرفته است کتاب را مجدداً ترجمه کند. این موضوع البته درباره‌ی چهار ترجمه‌‌ی هویت صدق نمی‌کند. ظاهراً هیچیک از مترجمان از وجود ترجمه‌های دیگر خبر نداشته یا اگر داشته در مقدمه‌ی ترجمه‌اش دلایل ترجمه‌ی مجدد را ذکر نکرده است و نگفته است که ترجمه‌های موجود چه عیبی داشته‌اند که او دوباره کتاب را ترجمه می‌کند.

کتاب هویت فرانسیس فوکویاما

از «هویت» گریزی نیست، اما …

فرانسیس فوکویاما بر این باور است که «تنوع خیر خالص نیست» و هویت ملی را نمی‌توان بر پایه‌ی تنوع بنیاد نهاد، بلکه باید در پی ارزش‌های مشترک همگانی بود. می‌پرسد « آیا چندفرهنگ‌گرایی … تضعیف‌کننده‌ی حس شهروندی مشترک است، و اگر آری، آیا روش و ابزاری هست تا بتوان در میان مردمان متنوع درک و فهمی مشترک از هویت ملی ایجاد کرد؟»

علوم سیاسی پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را به تعویق می‌اندازد

فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی، مدعی است میل گروه‌های هویتی برای به رسمیت شناخته شدن خطر اصلی برای لیبرالیسم است. چیزی آن بیرون وجود دارد که لیبرالیسم را دوست ندارد و برای بقای نهادهای آن دردسر درست می‌کند.
فوکویاما فکر می‌کند که می‌داند آن چیز چیست و پاسخ او در عنوان کتاب تازه‌اش خلاصه شده است، هویت: مطالبه‌ی کرامت و سیاست ناخشنودی. فوکویاما می‌گوید تقاضا برای به رسمیت شناخته شدن، نارضایتی‌های معاصر از نظم جهانی لیبرال را توضیح می‌دهد.

مقایسه ترجمه‌ها

مقایسه‌ی ترجمه‌های فارسی کتاب «هویت» فرانسیس فوکویاما

در عرض چند ماه چهار ترجمه از کتاب جدید فرانسیس فوکویاما، نویسنده‌ و نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی به بازار کتاب عرضه شده است. ترجمه‌های متعدد از یک کتاب البته می‌تواند به دلایل موجهی انجام شده باشد. مثلاً ناشری یا مترجمی با بررسی ترجمه یا ترجمه‌های موجود از یک کتاب به این ارزیابی برسد که ترجمه‌های موجود هریک عیبی دارند، دقیق نیستند و غیره و لذا تصمیم گرفته است کتاب را مجدداً ترجمه کند. این موضوع البته درباره‌ی چهار ترجمه‌‌ی هویت صدق نمی‌کند. ظاهراً هیچیک از مترجمان از وجود ترجمه‌های دیگر خبر نداشته یا اگر داشته در مقدمه‌ی ترجمه‌اش دلایل ترجمه‌ی مجدد را ذکر نکرده است و نگفته است که ترجمه‌های موجود چه عیبی داشته‌اند که او دوباره کتاب را ترجمه می‌کند.

کتاب هویت فرانسیس فوکویاما

از «هویت» گریزی نیست، اما …

فرانسیس فوکویاما بر این باور است که «تنوع خیر خالص نیست» و هویت ملی را نمی‌توان بر پایه‌ی تنوع بنیاد نهاد، بلکه باید در پی ارزش‌های مشترک همگانی بود. می‌پرسد « آیا چندفرهنگ‌گرایی … تضعیف‌کننده‌ی حس شهروندی مشترک است، و اگر آری، آیا روش و ابزاری هست تا بتوان در میان مردمان متنوع درک و فهمی مشترک از هویت ملی ایجاد کرد؟»

علوم سیاسی پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را به تعویق می‌اندازد

فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی، مدعی است میل گروه‌های هویتی برای به رسمیت شناخته شدن خطر اصلی برای لیبرالیسم است. چیزی آن بیرون وجود دارد که لیبرالیسم را دوست ندارد و برای بقای نهادهای آن دردسر درست می‌کند.
فوکویاما فکر می‌کند که می‌داند آن چیز چیست و پاسخ او در عنوان کتاب تازه‌اش خلاصه شده است، هویت: مطالبه‌ی کرامت و سیاست ناخشنودی. فوکویاما می‌گوید تقاضا برای به رسمیت شناخته شدن، نارضایتی‌های معاصر از نظم جهانی لیبرال را توضیح می‌دهد.