سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سون جو

هنر رزم ضعیف

وقتی قوی هستی خودت را ضعیف نشان بده

در نگاه اول، «هنر رزم» که از نام آن هم برمی‌آید، کتابی برای استراتژی‌های نظامی و جنگی است. کتاب را سون جو بیش از دو هزار و پانصد سال پیش در چین نوشته و کاربرد امروزی آن بیشتر در زمینه‌ی مدیریت کسب‌وکار است. سان تزو جنگ را آخرین راه می‌داند و می‌گوید اگر باید وارد نبرد شویم، حتماً باید پیروز از آن بیرون آییم. تأکید بر روی حمله به دشمن در زمانی که از آمادگی لازم برخوردار نیست، طرح‌ریزی برای کسب اطلاع از برنامه‌های دشمن، حمله نکردن به دشمن قوی‌تر از خود و استفاده از جاسوس‌ها، بخش‌هایی از دستورات کتاب او هستند.

هنر رزم ضعیف

وقتی قوی هستی خودت را ضعیف نشان بده

در نگاه اول، «هنر رزم» که از نام آن هم برمی‌آید، کتابی برای استراتژی‌های نظامی و جنگی است. کتاب را سون جو بیش از دو هزار و پانصد سال پیش در چین نوشته و کاربرد امروزی آن بیشتر در زمینه‌ی مدیریت کسب‌وکار است. سان تزو جنگ را آخرین راه می‌داند و می‌گوید اگر باید وارد نبرد شویم، حتماً باید پیروز از آن بیرون آییم. تأکید بر روی حمله به دشمن در زمانی که از آمادگی لازم برخوردار نیست، طرح‌ریزی برای کسب اطلاع از برنامه‌های دشمن، حمله نکردن به دشمن قوی‌تر از خود و استفاده از جاسوس‌ها، بخش‌هایی از دستورات کتاب او هستند.