برچسب: سوفیا تولستایا

پرونده‌ای درباره‌ی اختلافات تولستوی و زنش

«خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما خانواده‌های شوربخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند.» این سطور آغازین رمان مشهور آنا کارنینا است. و اگر درباره‌ی هیچ خانواده‌ای صدق نکند، درباره‌ی خانواده‌ی تولستوی‌ها قطعاً صادق است. زن‌وشوهری هنرمند که اما سبک زندگی و دیدگاه‌هایشان به شدت در برابر هم بود. وقتی تولستوی رمانی به نام سونات کرویتسر نوشت، همه‌ی روسیه این داستان را یک جور اظهارنظر درباره‌ی مناسبات نویسنده‌ی نامدار با زنش تلقی کردند. لذا سوفیا رمانی در پاسخ نوشت.

سونات کرویتسر تولستوی

خرده‌جنایت‌های زناشوهریِ تولستوی‌ها

حالا و ۱۳۰ سال بعد از انتشار سونات کرویتسر٬ نویسنده فاینانشال ریویو سراغ واکنش همسر تولستوی به آن رمان جنجالی رفته است. به نظر می‌رسد در خانه تولستوی‌ها بیش از یک نویسنده زندگی می‌کرده است اما این نویسنده دوم سوفیا تولستایا زیر سایه همسر نامدارش قرار گرفته. سوفیا به خاطر ملاحظات خانوادگی پاسخش به سونات کرویتسر را هیچ‌وقت منتشر نکرد. این دست‌نوشته‌ تا سال ۲۰۰۰ حتی در روسیه هم منتشر نشده بود. در خانه تولستوی‌ها چه خبر بود؟

پرونده‌ای درباره‌ی اختلافات تولستوی و زنش

«خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما خانواده‌های شوربخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند.» این سطور آغازین رمان مشهور آنا کارنینا است. و اگر درباره‌ی هیچ خانواده‌ای صدق نکند، درباره‌ی خانواده‌ی تولستوی‌ها قطعاً صادق است. زن‌وشوهری هنرمند که اما سبک زندگی و دیدگاه‌هایشان به شدت در برابر هم بود. وقتی تولستوی رمانی به نام سونات کرویتسر نوشت، همه‌ی روسیه این داستان را یک جور اظهارنظر درباره‌ی مناسبات نویسنده‌ی نامدار با زنش تلقی کردند. لذا سوفیا رمانی در پاسخ نوشت.

سونات کرویتسر تولستوی

خرده‌جنایت‌های زناشوهریِ تولستوی‌ها

حالا و ۱۳۰ سال بعد از انتشار سونات کرویتسر٬ نویسنده فاینانشال ریویو سراغ واکنش همسر تولستوی به آن رمان جنجالی رفته است. به نظر می‌رسد در خانه تولستوی‌ها بیش از یک نویسنده زندگی می‌کرده است اما این نویسنده دوم سوفیا تولستایا زیر سایه همسر نامدارش قرار گرفته. سوفیا به خاطر ملاحظات خانوادگی پاسخش به سونات کرویتسر را هیچ‌وقت منتشر نکرد. این دست‌نوشته‌ تا سال ۲۰۰۰ حتی در روسیه هم منتشر نشده بود. در خانه تولستوی‌ها چه خبر بود؟