وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سوسیالیسم واقعی

ایده سوسیالیسم

سوسیالیسم ایده‌ی شکست‌خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد

اگر یک مدل اقتصادی یک‌بار دوبار یا سه‌بار شکست بخورد می‌توان ایراد را متوجه اجرای آن دانست. اما اگر دفعات شکست بالاتر برود چه؟ دکتر کریستین نیمیتز در آخرین کتاب خود یعنی «سوسیالیسم: ایده‌ی شکست‌خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد»، سعی دارد برای مخاطبانش شرح دهد که چه‌طور یک مدل اقتصادی [سوسیالیسم] که در صد سال گذشته بیش از بیست‌وچهار دفعه با درجات گوناگونی از شکست در جای‌جای جهان به پایان رسیده است، هنوز هم طرف‌داران بی‌شماری را به سوی خود جذب می‌کند و هم‌چنان محبوب است.

ایده سوسیالیسم

سوسیالیسم ایده‌ی شکست‌خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد

اگر یک مدل اقتصادی یک‌بار دوبار یا سه‌بار شکست بخورد می‌توان ایراد را متوجه اجرای آن دانست. اما اگر دفعات شکست بالاتر برود چه؟ دکتر کریستین نیمیتز در آخرین کتاب خود یعنی «سوسیالیسم: ایده‌ی شکست‌خورده‌ای که هرگز نمی‌میرد»، سعی دارد برای مخاطبانش شرح دهد که چه‌طور یک مدل اقتصادی [سوسیالیسم] که در صد سال گذشته بیش از بیست‌وچهار دفعه با درجات گوناگونی از شکست در جای‌جای جهان به پایان رسیده است، هنوز هم طرف‌داران بی‌شماری را به سوی خود جذب می‌کند و هم‌چنان محبوب است.