برچسب: سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

خلاصه داستان داستان کتاب درباره خانواده مردی آجیل فروش در اردبیل است که ۴ فرزند دارد. هر کدام

سمفونی مردگان

خلاصه داستان داستان کتاب درباره خانواده مردی آجیل فروش در اردبیل است که ۴ فرزند دارد. هر کدام