سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سلیمان حییم

سلیمان حییم

سلیمان حییم که بود و چه کرد؟

در هر خانواده ایرانی تحصیلکرده یک جلد «دیکشنری حیِّم» پیدا می‌شود. یا خودمان خریده‌ایم و موقع رفتن به کلاس زبان زیر بغل زده‌ایم و در کلاس و خانه ورقش زده‌ایم در جست‌وجوی این یا آن لغت یا دیکشنری حیم پدرومادرمان را گوشه اتاق، کنار پنجره‌ یا قفسه‌ی کتاب‌ها دیده‌ایم. در یک کلام، دیکشنری حییم اسباب خانه و پیش چشم همه‌مان بوده است. این فرهنگ هنوز کارآمد است و بیهوده نیست که فرهنگ‌های جدیدی که تدوین می‌شوند همه گوشه‌ی چشمی به آن دارند، چرا در این‌جاست که نخستین واژه‌های فارسی به طور قطع در برابر واژه‌های معدل انگلیسی قرار گرفتند و تعداد زیادی معادل‌های برابر بین دو زبان ثبت و ضبط شد.

سلیمان حییم

زندگی و شخصیت سلیمان حییم در یک نگاه

آن‌چه در پی می‌آید خلاصه‌ای است از زندگی مردی که با تالیف نخستین فرهنگ لغت دوزبانه‌ی انگلیسی و فارسی خدمت بزرگی به زبان فارسی کرد و تاکنون نیز فرهنگ‌های تالیفی‌اش مورد استفاده‌ی فرهنگ‌نویسان و زبان‌آموزان قرار می‌گیرد. اطلاعات یاد شده از چند منبع اینترنتی گرفته شده که نشانی‌شان در مقدمه‌ی همین پرونده آمده است. همین مختصر تصویر نسبتاً کاملی می‌دهد از وجوه مختلف شخصیت اخلاقی، اجتماعی، علمی و سیاسی سلیمان حییم، مردی که نامش با «دیکشنری حییم» عجین شده است.

سلیمان حییم

سلیمان حییم که بود و چه کرد؟

در هر خانواده ایرانی تحصیلکرده یک جلد «دیکشنری حیِّم» پیدا می‌شود. یا خودمان خریده‌ایم و موقع رفتن به کلاس زبان زیر بغل زده‌ایم و در کلاس و خانه ورقش زده‌ایم در جست‌وجوی این یا آن لغت یا دیکشنری حیم پدرومادرمان را گوشه اتاق، کنار پنجره‌ یا قفسه‌ی کتاب‌ها دیده‌ایم. در یک کلام، دیکشنری حییم اسباب خانه و پیش چشم همه‌مان بوده است. این فرهنگ هنوز کارآمد است و بیهوده نیست که فرهنگ‌های جدیدی که تدوین می‌شوند همه گوشه‌ی چشمی به آن دارند، چرا در این‌جاست که نخستین واژه‌های فارسی به طور قطع در برابر واژه‌های معدل انگلیسی قرار گرفتند و تعداد زیادی معادل‌های برابر بین دو زبان ثبت و ضبط شد.

سلیمان حییم

زندگی و شخصیت سلیمان حییم در یک نگاه

آن‌چه در پی می‌آید خلاصه‌ای است از زندگی مردی که با تالیف نخستین فرهنگ لغت دوزبانه‌ی انگلیسی و فارسی خدمت بزرگی به زبان فارسی کرد و تاکنون نیز فرهنگ‌های تالیفی‌اش مورد استفاده‌ی فرهنگ‌نویسان و زبان‌آموزان قرار می‌گیرد. اطلاعات یاد شده از چند منبع اینترنتی گرفته شده که نشانی‌شان در مقدمه‌ی همین پرونده آمده است. همین مختصر تصویر نسبتاً کاملی می‌دهد از وجوه مختلف شخصیت اخلاقی، اجتماعی، علمی و سیاسی سلیمان حییم، مردی که نامش با «دیکشنری حییم» عجین شده است.