برچسب: سفر به انتهای شب

آدینه سفر به انتهای شب

زبان پرخاش و لحن تلخ

آرش رحمانی در شماره 106 نشریه آدینه که در دی ماه 74 منتشر شده است یادداشتی درباره رمان هماره بحث‌برانگیز «سفر به انتهای شب» فردینان سلین نوشت. در این نقد او با نثری کارشده و دیریاب به وجوه مختلف تلخی‌های این رمان پرداخته است. «سفر به انتهای شب» در سال 1932 منتشر شد و فردینان باردومو راوی رمان را واجد حداقل‌هایی از شباهت به نویسنده رمان فردینان سلین دانسته‌اند. نام این رمان اولین بار در «ارزیابی شتابزده» جلال آل احمد آمد. جلال «مدیر مدرسه» خود را تاثیرگرفته از این رمان سلین می‌دانست. فرهاد غبرایی مترجم جوان‌مرگ این رمان را در سال 1373 ترجمه و منتشر کرد.

سفر به انتهای شب

وینش بخشی از سایت خود را به انتشار نوشته‌های مخاطبان و دوستان خود قرار داده است. در این قسمت نظر دوستان کتابخوان بدون ویراستاری جدی منتشر می‌شود و نویسندگان مسئول دیدگاه‌های خود هستند. نوشته‌های بهتر شما را در فضای مجازی نیز منتشر خواهیم کرد. شما هم اگر کتابی خوانده‌اید که دوستش دارید و می‌خواهید به دیگران نیز توصیه بکنید برای ما بنویسید!

آدینه سفر به انتهای شب

زبان پرخاش و لحن تلخ

آرش رحمانی در شماره 106 نشریه آدینه که در دی ماه 74 منتشر شده است یادداشتی درباره رمان هماره بحث‌برانگیز «سفر به انتهای شب» فردینان سلین نوشت. در این نقد او با نثری کارشده و دیریاب به وجوه مختلف تلخی‌های این رمان پرداخته است. «سفر به انتهای شب» در سال 1932 منتشر شد و فردینان باردومو راوی رمان را واجد حداقل‌هایی از شباهت به نویسنده رمان فردینان سلین دانسته‌اند. نام این رمان اولین بار در «ارزیابی شتابزده» جلال آل احمد آمد. جلال «مدیر مدرسه» خود را تاثیرگرفته از این رمان سلین می‌دانست. فرهاد غبرایی مترجم جوان‌مرگ این رمان را در سال 1373 ترجمه و منتشر کرد.

سفر به انتهای شب

وینش بخشی از سایت خود را به انتشار نوشته‌های مخاطبان و دوستان خود قرار داده است. در این قسمت نظر دوستان کتابخوان بدون ویراستاری جدی منتشر می‌شود و نویسندگان مسئول دیدگاه‌های خود هستند. نوشته‌های بهتر شما را در فضای مجازی نیز منتشر خواهیم کرد. شما هم اگر کتابی خوانده‌اید که دوستش دارید و می‌خواهید به دیگران نیز توصیه بکنید برای ما بنویسید!