وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سفره–ی هفت-خون

سفره‌ی هفت خون

همه چیز از اندوه آغاز می‌شود

سفره‌‌ی هفت‌خون از چهار دفتر تشکیل شده است –(سفره‌ی هفت‌خون)، (از زمستان هنوز سوز می‌آید)، (تحویل مرگ به ماهی سال نو)، (بهار بوسه در بالکن)- که دفتر نخست آن شعرهای اجتماعی-سیاسی است. سه دفتر دیگر فضایی کاملاً متفاوت دارند. با گذر از دفتر اول، تصاویر اجتماعی کم‌کم جایشان را با واگویه‌های تنهایی عوض می‌کنند و آن جسارت انقلابی، سطرها را برای اندوه فردی خالی می‌کند؛ که البته شاعرانه‌ترند.

سفره‌ی هفت خون

همه چیز از اندوه آغاز می‌شود

سفره‌‌ی هفت‌خون از چهار دفتر تشکیل شده است –(سفره‌ی هفت‌خون)، (از زمستان هنوز سوز می‌آید)، (تحویل مرگ به ماهی سال نو)، (بهار بوسه در بالکن)- که دفتر نخست آن شعرهای اجتماعی-سیاسی است. سه دفتر دیگر فضایی کاملاً متفاوت دارند. با گذر از دفتر اول، تصاویر اجتماعی کم‌کم جایشان را با واگویه‌های تنهایی عوض می‌کنند و آن جسارت انقلابی، سطرها را برای اندوه فردی خالی می‌کند؛ که البته شاعرانه‌ترند.