سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سرگرمی

سرگرمی-من زن پیچیده ای هستم

من زن پیچیده ای هستم

کدام وجه شخصیت زنانه برای ما جذاب است؟ از نقش‌های مادر، همسر با صفاتی مثل صبور، مهربان و ایثارگر همیشه تجلیل می‌شود اما در زنان وجوه دیگری هم هست که اگر قرار بر زیستن آن بخش‌ها باشد، با شخصیت پیچیده و متفاوت از تعریف‌های عمومی روبه‌رو می‌شویم.

من یک بازرس پلیسم

من یک بازرس پلیسم، قانون برای من ..

قانون‌گرایی تا کجا نتیجه‌بخش است؟ آیا قدرت قانون گاهی منجر به نادیده گرفتن اخلاق و حقوق انسانی نمی‌شود؟ و عدالت دقیقا به چه معناست؟ آثار شاخص داستانی ما را با این سوال‌ها روبه‌رو می‌کنند. یک بازرس پلیس، شخصیت این رمان جاودانه است. پلیسی که به ظاهر در حال عمل به وظیفه قانونی خودش است اما ماجراهای داستان باعث می‌شود که به جنبه دیگر ماجرای نظم و عدالت و قانون نگاه کنیم.

من یک پزشکم

من یک پزشکم ولی…

من یک پزشک هستم، سال‌ها در میدان جنگ جراحی کردم و حتی زخمی شدم. آشنایی من با کارآگاه معروف کاملا اتفاقی بود اما خیلی زود به او و کارهایش علاقه‌مند شدم. من بودم که ماجراهای او و نبوغ حیرت‌انگیزش در کشف جنایت‌ها را ثبت کردم. شاید به اندازه او باهوش نبودم ولی دوست و همراه خوبی برایش بودم.

من یک زخم دارم!

من یک زخم دارم!

منم مثل شما توی دنیای واقعی زندگی می‌کردم… زندگی واقعی، ماشین‌های واقعی و مدرسه‌های واقعی. ولی یک روز یک اتفاق پای منو به دنیای جادویی و پر از رمز و راز باز کرد که مردم عادی ازش بی‌خبر بودن. من روی صورتم یک جای زخم دارم که یک زخم عادی نیست. من می‌تونم با مارها حرف بزنم و کارهای جادویی بکنم….

من شکست عشقی خورده ام

من شکست عشقی خوردم!

من یکی از شخصیت های معروف رمان‌های کلاسیک هستم. شکست عشقی خورده‌ام، در مکالمات مردم نام من تکرار می‌شود و خیلی ها مرا می‌شناسند. لباس‌ها و آرایش من مثال زدنی است.

من کی هستم؟سرگرمی من پیر نمیشم

من پیر نمی‌شم!

این شخصیت یکی از معروفترین و جنجالی‌ترین شخصیت‌های دنیای ادبیات است. شخصیتی آمیخته با واقعیت و جادو که با داستانش، نویسنده‌اش را نیز گرفتار کرد.

سرگرمی می‌خوام دزد دریایی بشم!

می‌خوام دزد دریایی بشم!

می‌خوام دزد دریایی بشم! من کدام شخصیت داستانی هستم؟ من هم برای نوجوان‌ها دوست داشتنی هستم و هم بزرگترها. در آمریکا بودم و بسیار آتش می سوزاندم…

پیرمرد کوپنی

پیرمرد کوپنی!

پیرمرد کوپنی!     ثبت خاطرات، ثبت تاریخ و تحولات اجتماعی است و کمک می‌کند بعدا بتوانیم نگاهی

ای چایی

ای چایی!

ای چایی!   چه آدم‌هایی از دوران کودکی به یادتان مانده؟ چه حرف‌ها یا اشعاری فراموشتان نشده؟ در

سرگرمی-من زن پیچیده ای هستم

من زن پیچیده ای هستم

کدام وجه شخصیت زنانه برای ما جذاب است؟ از نقش‌های مادر، همسر با صفاتی مثل صبور، مهربان و ایثارگر همیشه تجلیل می‌شود اما در زنان وجوه دیگری هم هست که اگر قرار بر زیستن آن بخش‌ها باشد، با شخصیت پیچیده و متفاوت از تعریف‌های عمومی روبه‌رو می‌شویم.

من یک بازرس پلیسم

من یک بازرس پلیسم، قانون برای من ..

قانون‌گرایی تا کجا نتیجه‌بخش است؟ آیا قدرت قانون گاهی منجر به نادیده گرفتن اخلاق و حقوق انسانی نمی‌شود؟ و عدالت دقیقا به چه معناست؟ آثار شاخص داستانی ما را با این سوال‌ها روبه‌رو می‌کنند. یک بازرس پلیس، شخصیت این رمان جاودانه است. پلیسی که به ظاهر در حال عمل به وظیفه قانونی خودش است اما ماجراهای داستان باعث می‌شود که به جنبه دیگر ماجرای نظم و عدالت و قانون نگاه کنیم.

من یک پزشکم

من یک پزشکم ولی…

من یک پزشک هستم، سال‌ها در میدان جنگ جراحی کردم و حتی زخمی شدم. آشنایی من با کارآگاه معروف کاملا اتفاقی بود اما خیلی زود به او و کارهایش علاقه‌مند شدم. من بودم که ماجراهای او و نبوغ حیرت‌انگیزش در کشف جنایت‌ها را ثبت کردم. شاید به اندازه او باهوش نبودم ولی دوست و همراه خوبی برایش بودم.

من یک زخم دارم!

من یک زخم دارم!

منم مثل شما توی دنیای واقعی زندگی می‌کردم… زندگی واقعی، ماشین‌های واقعی و مدرسه‌های واقعی. ولی یک روز یک اتفاق پای منو به دنیای جادویی و پر از رمز و راز باز کرد که مردم عادی ازش بی‌خبر بودن. من روی صورتم یک جای زخم دارم که یک زخم عادی نیست. من می‌تونم با مارها حرف بزنم و کارهای جادویی بکنم….

من شکست عشقی خورده ام

من شکست عشقی خوردم!

من یکی از شخصیت های معروف رمان‌های کلاسیک هستم. شکست عشقی خورده‌ام، در مکالمات مردم نام من تکرار می‌شود و خیلی ها مرا می‌شناسند. لباس‌ها و آرایش من مثال زدنی است.

من کی هستم؟سرگرمی من پیر نمیشم

من پیر نمی‌شم!

این شخصیت یکی از معروفترین و جنجالی‌ترین شخصیت‌های دنیای ادبیات است. شخصیتی آمیخته با واقعیت و جادو که با داستانش، نویسنده‌اش را نیز گرفتار کرد.

سرگرمی می‌خوام دزد دریایی بشم!

می‌خوام دزد دریایی بشم!

می‌خوام دزد دریایی بشم! من کدام شخصیت داستانی هستم؟ من هم برای نوجوان‌ها دوست داشتنی هستم و هم بزرگترها. در آمریکا بودم و بسیار آتش می سوزاندم…

پیرمرد کوپنی

پیرمرد کوپنی!

پیرمرد کوپنی!     ثبت خاطرات، ثبت تاریخ و تحولات اجتماعی است و کمک می‌کند بعدا بتوانیم نگاهی

ای چایی

ای چایی!

ای چایی!   چه آدم‌هایی از دوران کودکی به یادتان مانده؟ چه حرف‌ها یا اشعاری فراموشتان نشده؟ در