برچسب: سرگذشت‌نامه

کره شمالی

فرار، برای رسیدن به حداقل‌ها

هزار فرسنگ تا آزادی با یک وصیت‌نامه آغاز می‌شود. وصیت‌نامه‌ای که دخترکی دوازده ساله نوشته است تا به مادرش یادآوری کند فراموشش نکرده و تا آخرین لحظه در انتظار بازگشتش مانده است. آنچه در این کتاب خواهید خواند داستان نیست. روایتی است واقعی از زندگی جمعیتی ۲۵ میلیون نفری که در جوار مدرن‌ترین کشورهای آسیایی، در تاریکی مطلق زندگی می‎‌کنند.

آکواریوم‌‌های‌ پیونگ‌‌یانگ

بازگشت به کره‌ی شمالی

کانگ در جایی از فصل آخر کتاب می‌نویسد: «…گه‌‌گاه از دست دانشجویان چپ‌‌گرای دانشگاه عصبانی می‌شدم. آن‌‌ها همیشه سعی می‌کردند توجه مرا به کمبود‌‌ها و نقایص حکومتی کره‌ی جنوبی معطوف کنند. آن‌‌ها می‌گفتند شمال هر عیبی داشته باشد حداقل از مفاسد سرمایه‌‌داری و نبرد پایان‌‌ناپذیر و بی‌‌رحمانه‌‌اش برای کسب سود بیش‌‌تردر امان مانده است! … تنها حرفی که به دانشجویان چپ‌‌گرا می‌زدم این بود: «اگر خیلی دوستدار حکومت کره ‌‌شمالی هستید، خوب تشریف ببرید شمال! چند روز که آن‌‌جا بمانید آن‌‌وقت بعید می‌دانم مثل حالا خطاهای کیم‌‌ایل‌‌سونگ را توجیه کنید.»

کره شمالی

فرار، برای رسیدن به حداقل‌ها

هزار فرسنگ تا آزادی با یک وصیت‌نامه آغاز می‌شود. وصیت‌نامه‌ای که دخترکی دوازده ساله نوشته است تا به مادرش یادآوری کند فراموشش نکرده و تا آخرین لحظه در انتظار بازگشتش مانده است. آنچه در این کتاب خواهید خواند داستان نیست. روایتی است واقعی از زندگی جمعیتی ۲۵ میلیون نفری که در جوار مدرن‌ترین کشورهای آسیایی، در تاریکی مطلق زندگی می‎‌کنند.

آکواریوم‌‌های‌ پیونگ‌‌یانگ

بازگشت به کره‌ی شمالی

کانگ در جایی از فصل آخر کتاب می‌نویسد: «…گه‌‌گاه از دست دانشجویان چپ‌‌گرای دانشگاه عصبانی می‌شدم. آن‌‌ها همیشه سعی می‌کردند توجه مرا به کمبود‌‌ها و نقایص حکومتی کره‌ی جنوبی معطوف کنند. آن‌‌ها می‌گفتند شمال هر عیبی داشته باشد حداقل از مفاسد سرمایه‌‌داری و نبرد پایان‌‌ناپذیر و بی‌‌رحمانه‌‌اش برای کسب سود بیش‌‌تردر امان مانده است! … تنها حرفی که به دانشجویان چپ‌‌گرا می‌زدم این بود: «اگر خیلی دوستدار حکومت کره ‌‌شمالی هستید، خوب تشریف ببرید شمال! چند روز که آن‌‌جا بمانید آن‌‌وقت بعید می‌دانم مثل حالا خطاهای کیم‌‌ایل‌‌سونگ را توجیه کنید.»